کیت رپید تست W.H.P.M

 

کیت های تشخیصی رپیدکیت رپید تست تشخیص مواد مخدر و حاملگی

پارس پخش پایدار

کیت های تشخیصی W.H.P.M

پرفروش ترین برند رپید تست در بازار ایالت متحده آمریکا

دارای تائیدیه FDA آمریکا

کیت تشخیصی رپید حاملگی

کیت تشخیصی رپید مورفین

کیت تشخیص رپید آمفتامین

کیت تشخیص رپید مت آمفتامین

کیت تشخیص رپید سه تستی مورفین / آمفتامین / مت آمفتامین

کیت تشخیص رپید پنج تستی مورفین ،آمفتامین ، مت آمفتامین ، متادون ، حشیش

کیت تشخیص رپید مواد مخدر بصورت پنل ده تستی

کیت تشخیص رپید تروپونین

کیت تشخیص رپید FABPتماس با شرکت پارس پخش پایدار

تهران ، بلوار طرشت شمالی ، خیابان فرزانه ، پلاک 33 واحد5

تلفن :

66054178

فکس :

66196516