رپید تست های روژان

 

کیت های راپید تست


رپید تست های روژان


گروه فرا پژوهش

نمایندگی انحصاری رپید تست های روژان

یزرگترین تولید کنند و صادرکننده رپید تست

نوارهای تست مواد مخدر در نمونه ادرار شامل

تست تشخیص رپید مرفین

تست تشخیص رپید حشیش

تست تشخیص رپید آمفتامین

تست تشخیص رپید مت آمفتامین

تست تشخیص رپید متادون

تست تشخیص رپید کوکائین

تست تشخیص رپید باربیتورات

تست تشخیص رپید بنزودیازپین

تست تشخیص رپید اکستازی

تست تشخیص رپید آنتی دپرسانت ها

تست تشخیص رپید مولتی دراگ

کیت های تشخیص رپید عفونی شامل عفونتهای ویروسی نظیر

HbsAg

HbsAb

Hbe Ab

HbcAb

HCV

HIV

H.pYLORI

تروپونین I

میوگلوبین

Ckmb

کیت تشخیص رپید مارکر های سرطانی

PSA

CEA

AFP

FOB

تست تشخیص بارداریتلفن :

66569184

66593741

09122278792

09121363834