کیت های رپید تست ENISON

 

کیت های رپید تست


کیت رپید انیسان

مت آمفتامین
تست سریع برای شناسایی مت آمفتامین در ادرار
الکل بزاقی
تست سریع برای شناسایی کیفی الکل در بزاق
آمفتامین
تست سریع برای شناسایی آمفتامین در ادرار
T&M
تست سریع شناسایی مرفین و ماری جوآنا در ادرار
THC
تست سریع برای شناسایی ماری جوآنا در ادرار
مرفین
تست سریع برای شناسایی مرفین در ادرار
مرفین بزاقی
تست سریع برای شناسایی مرفین در بزاق

بیماری های عفونی
ویروس نقص ایمنی انسانی
تست آنتی ژن سطحی هپاتیت
تست آنتی ژن اختصاصی پروستات
حاملگی - باروری
تست تخمک گذاری
تست بارداریتماس با شرکت انیسان

تهران کریم خان زند خردمند جنوبی پلاک 43

88842010

88847880

فکس :

88826341

www.enisonlabs.com