یاسین پخش معتمد

 

  یاسین پخش معتمد


یاسین پخش معتمد

شرکت پخش یاسین پخش معتمد

تهیه و توزیع کلیه اقلام آزمایشگاهی

نماینده انحصاری پودر گلوکز خوراکی تائیدیه دار معتمد ایران

نماینده انحصاری رول های حرارتی YASIN در ایران

نمایندگی کلیه کیت های داخلی و خارجی

وارد کننده اقلام مصرفی پلاستیکی آزمایشگاهیتماس با شرکت یاسین پخش معتمد

88995508-ده خط