تجهیزیار

تجهیز یار

 

 تجهیزیار

 

 



این وب سایت جهت رفاه مصرف کنندگان لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی راه اندازی شده است

تلاش مدیران این مجموعه بر اینست که اطلاعات مورد نیاز لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی به نمایش درآمده و در صورت نیاز درخواست خرید داده شود

مصرف کنندگان لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی می توانند جهت درج تقاضای خود برای خرید یک محصول ، اطلاعات کامل خود را در فرم وب سایت تجهیز یار وارد کرده و در قسمت موضوع پیام ، نام محصول مورد نیاز ، را درج نمایند

فروشندگان لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی نیز می توانند برای نمایش در بخش فروشندگان محصول ، اطلاعات کامل خود را ثبت کرده و از طریق این وب سایت اقلام و تجهیزات اختصاصی خود را به نمایش درآورند

info@tajhizyar.com