الکترولیت آنالایزر K-Lite 3

الکترولیت آنالایزر K-Lite 3

 

 الکترولیت انالایزر klyte3

 الکترولیت انالایزر
قابلیت اندازه گیری :
سدیم
پتاسیم
کلر
لیتیم
کلسیم

قابلیت انجام 100 تست در ساعت

قابلیت اندازه گیری روی سرم ، ادرار و خون کامل

قابلیت کالیبراسیون بصورت دستی و اتوماتیک می باشد

قابلیت ذخیره 1000 نتیجه آزمایش

دارای  استانداردهای :
ISO 9001
ISO13485
CE Cornely electrolyte analyser
آدرس شرکت

 تهران - خیابان شریعتی - خیابان دستگردی ( ظفر ) پلاک 60

تلفن

22906043

 22906040

 22906041

 22906077

 22906078

 22906079

 22906074

 22906075

 22906076

فکس

22225845

ایمیل

info@npt.ir

 www.npt.ir