الکترولیت آنالایزر SINO 005

الکترولیت آنالایزر SINO 005

 

 

 الکترولیت آنالایزر SINO 005


مدل SINO 005

      الکترولیت آنالایزر تمام اتوماتیک برای سنجش یون های سدیم ،

        پتاسیم ،کلر، کلسیم به روش ISE  در خون کامل ، سرم ،

        پلاسما و ادرار به صورت مستقیم و بدون نیاز به رقیق سازی

*      دارای برنامه QC 

*      دارای پرینتر داخلی

*     دارای سیستم شستشوی اتوماتیک

*     توانایی اندازه گیری 75 تست در ساعت

*      دارای برنامه هدایت گر اتوماتیک اوپراتور

*      دارای حافظه برای ذخیره نتیجه 300 تست آخر

*      توانایی کالیبراسیون تک نقطه ای و دو نقطه ای

*      دارای برنامه Stand By آماده کار به صورت 24 ساعته
 
 

 تلفن

88543172

 88543174

 www.pishraftehlab.com