الکترولیت انالایزر Convergys ISE comfort

الکترولیت انالایزر Convergys ISE comfort


 الکترولیت آنالایزر convergys شرکت تکوین طب پیما

 

 شرکت تکوین طب پیما

آدرس: خیابان آزادی، خیابان اسکندری شمالی ، خیابان طوسی ،  رو به روی درمانگاه کوثر ، پلاک 42، واحد 2

تلفن:  66565027 21 98 +

66565028 21 98 +

نمابر: 66436903  21 98 +

پست الکترونیک: info@takvinteb.com


الکترولیت آنالایزر کانورجیس

صفحه نمایش تاچ

نیاز به مقدار کم نمونه -100 میکرولیتر

اندازه گیری خون کامل ، سرم ، پلاسما ، ادرار و CSF

اندازه گیری 60 تست در ساعت

کالییبراسیون فول اتوماتیک

اندازه گیری :
سدیم ، پتاسیم ، کلر ، کلسیم ، لیتیم ، و PH

شستشوی اتوماتیک قبل از انجام نمونه بعدی

کنترل کیفی در سه نقطه

کاربری آسان برای پرسنل آزمایشگاه


Measured Parameters:
 
K+, Na+, Cl-, Ca++, Li+, pH

• 100 μl sample volume of

whole Blood, Serum, Plasma,

Urine or CSF

• 60 tests per hour throughput

• Built-in thermal printer

• Automatic two-point

calibration

• 2 level QC management

• 128×64 dots LCD

• Easy-to-use menu with soft key

interface

• Large data storage

for 250 results

• Integrated air-liquid-air-liquid

rinsing mode to avoid carry over