رگ یاب تک پورت و دو پورت

رگ یاب تک پورت و دو پورت

رگ یاب تک پورت و دو پورت

 

رگ یاب تک پورت و رگ یاب دو پورت


امکان نمایش ورید تا عمق ۱۸ میلیمتر استفاده از تکنولوژی فیبر نوری مناسب برای خون گیری نوزادان و افراد بد رگ

امکان نمایش ورید تا عمق 15 میلیمتر

استفاده از تکنولوژی فیبر نوری و (LED (infra red

مناسب جهت نوزادان ، کودکان ، افراد چاق و بدرگ

دارای دو پورپ برای کودکان و بزرگسالان

مورد استفاده آزمایشگاه های تشخیصی ، بخش اطفال و تزریقات

مناسب جهت افزایش رضایتمندی بیماران جهت مراجعه مجدد به

آزمایشگاه