نماینده لوله های وکیوم گلدن

نماینده لوله های وکیوم گلدن

 

لوله های وکیوم گلدن

 

 


نمایندگی انحصاری لول های خلا و غیر خلا GOLDEN در ایران

EDTA Tube

ESR Tube

Coagulation Tube

Heparin Tube

Clot Activator Tube

Gel and Clot Activator Tube

 لوله‌های PT – PTT

 لوله سدیمان دستی و دستگاهی برای تمام دستگاه‌های موجود

 لوله‌های لخته ساده (No Additive)

 لوله‌های لخته ژل‌دار (GEL + CLOT ACTIVATOR)

 لوله گلوکز

 لوله هپارین

 سر سوزن 21G , 22G و اسکالپ مخصوص نمونه‌گیری نوزاد

 لوله‌های لخته ژل‌دار بدون خلأ در سایزهای مختلف

 نوار ادرار 10 و 11 پارامتری 150 تستی دارای تائیدیه FDA و وزارت بهداشت تولید شده با تکنولوژی برتر آلمان