لوله های خونگیری وکیوم گراینر

لوله های خونگیری وکیوم گراینر

لوله خونگیری وکیوک گراینر

 

 

شرکت فرتاش داد نماینده لوله های وکیوم گراینر -Greiner- اتریش ، وسیعترین فیلد لوله های خونگیری وکیوم در جهان

لوله های دولایه PT

سوزن های خونگیری شفاف جهت تسهیل در خونگیری اطفال

با تکنولوژی دربهای پیچ دار به جای دربهای فشاری

محصول کشور اتریش

انواع لوله های لخته

gel + clot activator - 16*100

gel + clot activator - 13*100

clot activator - 16*100

clot activator - 13*10

clot No additive

لوله جهت اندازه گیری دقیق عناصر کمیاب

Trace Elements 16*100

انواع لوله جهت شمارش سلولی و گروه خون

EDTA K3 - 13*75 - 3 ml

EDTA K2 - 13*75 - 1 ml

EDTA K2 - 13*75 - 2 ml

EDTA K2 - 13*75 - 3 ml

لوله جهت اندازه گیری آزمایش های انعقادی

PT - Sodium Citrate - 13*75 - 3 ml

لوله لیتیم هپارین

13*75 - 5 ml

سر سوزن مشکی

سر سوزن سبز

سر سوزن شفاف مشکی

سر سوزن شفاف سبز

هولدر ضامن دار

هولدر ساده

تورنیکت اطفال

تورنیکت بزرگسال

تماس با شرکت فرتاش داد