آزمایش های میکرو گرانشی در درمان مفاصل

1394/03/16

آزمایش های میکرو گرانشی در درمان مفاصل


آزمایش های میکرو گرانشی

 

 

محققان معتقدند که غضروف بین مفاصل انسان می تواند بدون هرگونه آسیبی، تغییر شدت میدان گرانشی را تحمل کند.

در محیط آزمایش های گرانشی، بخش اصلی غضروف که با عنوان کندروسیت شناخته می شود، در مقایسه با محیط طبیعی زمین، تقریبا ثابت باقی می ماند و تنها تغییرات نسبتا کمی در شکل و ساختار آن دیده می شود. این وضعیت برای افرادی که از انواع خاص مکمل های غذایی و داروها استفاده می کنند، بهتر از سایرین است.

آزمایش های گرانشی امکان مطالعه فرآیند پیچیده مکانیسم های مربوط به جاذبه و تاثیر آن بر بدن انسان را در اختیار می گذارد. محققان امیدوارند استراتژی های جدیدی برای اجتناب و درمان آسیب های غضروفی در بدن فضانوردان و ساکنین زمین بیابند.

برای انجام این آزمایش های گرانشی، سه گروه از نمونه های کندروسیت انسان انتخاب شد. گروه اول در یک آزمایشگاه روی زمین کشت و وضعیت آن ها تثبیت شد تا تحت تاثیر سوخت و ساز بدن تغییر نکنند. گروه های دوم و سوم روی زمین کشت و سپس توسط یک هواپیما در یک مسیر سهمی شکل 31 مرتبه تا نقطه عطف بالا و پایین رفتند. در هر بار حرکت سهمی شکل، سلول های کندروسیت مدتی در وضعیت بی وزنی قرار گرفتند. وضعیت سلول های گروه دوم پس از اولین سهمی و وضعیت سلول های گروه سوم پس از آخرین سهمی تثبیت شد. سپس این نمونه ها به زمین منتقل شده و مورد آزمایش قرار گرفتند.

محققان بر این باورند که نمونه های بازگشته به زمین، اطلاعات ارزشمندی را در زمینه درمان بیماری های مفاصل و عوامل موثر در تشدید این بیماری در اختیارشان قرار داده است.

گزارش کامل این خبر در شماره اخیر نشریه FASEB به چاپ رسیده است.

منبع:ایرنا به تقل از ساینس

مجله اینترنتی آزمایشگاه امثبت