راه اندازی کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی در دا

1394/05/10

راه اندازی کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی


راه اندازی کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

 

 

 

در دويست و چهل و پنجمين جلسه شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي كشور با راه اندازي رشته علوم آزمايشگاهي در مقطع كارشناسي ناپيوسته موافقت شد.

دكتر كورش ساكي رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان ضمن تقدير از بذل عنايت و مساعدت وزير بهداشت، در مصاحبه با خبرنگار وبدا در اين خصوص گفت: بي شك توسعه همه جانبه دانشگاه منوط به توسعه بخش آموزش است و با توسعه آموزش است كه امكان تامين نيروهاي تخصصي بومي ممكن و مسير گرديده و خدمات سلامت بشكلي پايدار و هدفمند ارتقاء خواهند يافت.

دكتر ساكي ايجاد رشته هاي آموزشي در مقاطع مختلف و تربيت نيروهاي تخصصي مورد نياز را از اهداف استراتژيك دانشگاه برشمرده و افزود: تمام تلاش خود را بكارخواهيم بست كه آموزش پزشكي در رشته هاي مختلف را در استان بسط و گسترش دهيم و ايجاد رشته هاي تخصصي دستياري و تحصيلات تكميلي يكي از اهداف مهم و مورد توجه در دانشگاه علوم پزشكي لرستان است كه به لطف خداوند منان و با توجه به امعان نظر ويژه ي مقام عالي وزارت و معاونين ايشان تا كنون دستياري تخصصي در رشته هاي داخلي، اطفال و هوشبري به فرجام رسيده و ايجاد دستيار تخصصي در ساير رشته ها نيز با جديت در دستور كار است.

گفتني است به استناد رأي صادره در دويست و چهل و پنجمين جلسه شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي كشور با راه اندازي رشته علوم آزمايشگاهي مقطع كارشناسي ناپيوسته با ظرفيت پذيرش 15 دانشجو موافقت بعمل آمد و از اين پس فارغ التحصيلان كارداني علوم آزمايشگاهي مي توانند تحصيلات خود را در مقطع كارشناسي در استان ادامه دهند.