درخواست آزمایش های غیرضروری برای بیماران

1395/05/14

درخواست آزمایش های غیر ضروری برای بیماران

 

 

درخواست آزمایشرئیس انجمن علمی آسیب شناسی ایران گفت: ۶۰ درصد آزمایش هایی که پزشکان برای بیماران تجویز می کنند غیر ضروری است و با ویزیت صحیح دیگر نیازی به آزمایش نیست.

کمالیان رئیس انجمن علمی آسیب شناسی ایران گفت: ابتدا باید پزشک متخصص مسئولیت بیمار را بپذیرد و با بیماری او آشنا شود و با بررسی برگ درخواست پزشک معالج، اولویت‌های تشخیصی را تعیین و نمونه‌ها را هدفمندانه به منظور تشخیص زود رس بیماری و استفاده صحیح از پرسنل، تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاه به قسمت‌های مربوطه ارسال کند.

با نظر کلی به گزارشات آزمایشگاهی که روزمره دردست بیماران است چنین برمی آید که در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد نتایج آنها در جهت تشخیص بیماری است. اگر ۶۰۰ هزار آزمایش که در آزمایشگاه‌های ۸ بیمارستان دانشکده پزشکی تهران به طور ماهیانه انجام می‌شود و جدیدا آمارگیری شده است به محاسبه درآورده شود در صورت حذف درصد بالای آزمایش هاى غیر ضروری در سطح کشور به صرفه‌جویی کلان در هزینه بیماران و مخارج آزمایشگاه‌ها خواهیم رسید.


کمالیان ادامه داد: با توجه به اینکه آزمایشگاه مرجع سلامت در قسمت مربوط به استاندارد سازی و اعتبار بخشی ساختاری آزمایشگاه‌های پزشکی توجه کرده است،اما از حدود ۱۶۰۰ پزشک متخصص اسیب شناسی که طی ۳۰ سال گذشته به جامعه پزشکی تحویل داده شده است در جهت نیل به اهداف شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور و استفاده بهینه نتوانسته است اقدام کند.


رئیس انجمن علمی آسیب شناسی ایران در ادامه خاطرنشان کرد: بعد از ارائه آزمایش توسط پزشک ما باید از نوع نوشتن آزمایش متوجه شویم که پزشک به چه بیماری‌هایی فکر می کند و با توجه به آن، آزمایش‌ها را اولویت بندی می‌کنیم. پزشک باید آنقدر معاینه بالینی را دقیق انجام داده باشد تا به تشخیص نزدیک‌تر شود تا زودتر به نتیجه درست برسیم.

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

منبع:تحریرنو