نصب سل کانتر در آزمایشگاه بیمارستان بوکان

1395/05/23

نصب سل کانتر در آزمایشگاه بیمارستان بوکان

 

 

نصب سل کانتر در آزمایشگاه بوکان

 سرپرست بیمارستان بوکان از نصب دومین دستگاه سل کانتر اتوماتیک در آزمایشگاه بیمارستان بوکان خبر داد.

دکتر اسماعیل محمد عیسی زاده گفت: یک دستگاه سل کانتر اتوماتیک 20 پارامتری مدل مدونیک برای آزمایشگاه بیمارستان بوکان با صرف 250 میلیون ریال جذب و نصب شد.

وی ادامه داد: سل کانتر خریداری شده جزو دستگاه های تمام اتوماتیكی هست كه برای اندازه گیری كمی پارامترهای خون در آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

سرپرست بیمارستان بوکان افزود: وظیفه اصلی این دستگاه تهیه گزارش سریع و دقیق به روشی ساده از پارامترهای اصلی خون است، به نحوی كه نمونه های غیر طبیعی از نمونه های طبیعی تفكیك گردیده و جهت انجام بررسی های بیشتر آنها از روش های متداول دیگر كمك گرفته می شود.

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

منبع: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه