جایزه نوبل پزشکی سال 2016 به یک محقق ژاپنی رسید

1395/07/12

جایزه نوبل پزشکی سال 2016 به یک محقق ژاپنی رسید

 

 

 جایزه نوبل پزشکی سال 2016

 

 

این جایزه به 'یوشینوری اوهسومی'Yoshinori Ohsumi به دلیل کشف مکانیزم های اتوفاژی تعلق گرفت.


جایزه نوبل امسال به کشف مکانیزیم های زیربنایی اتوفاژی تعلق گرفت؛ اتوفاژی یک رویه بنیادی برای تخریب و بازیافت اجزای سلولی است.


ریشه لغت اتوفاژی از کلمات یونانی 'اتو' (auto) به معنی 'خود' و 'phagein' به معنی 'خوردن' گرفته شده است. بنابراین اتوفاژی به معنی 'خودخواری' است.


این مفهوم در دهه 1960 ظهور کرد؛ در آن زمان محققان برای اولین بار مشاهده کردند که سلول می تواند محتویات خود را با محصور کردن آن در غشاء از بین ببرد و 'وزیکول های' کیسه مانندی بسازد که به یک منطقه بازیافت به نام 'لیزوزوم' برای تخریب منتقل می شدند.


تا زمانی که یوشینوری اوهسومی با استفاده از مخمر نان، ژن های لازم را برای اتوفاژی معرفی کرد، مسائل اندکی در زمینه این پدیده مشخص شده بود.
وی سپس به روشن کردن مکانیزم های زیربنایی اتوفاژی در مخمر ادامه داد و نشان داد که در سلول های بدن انسان نیز از نظام پیچیده مشابه ای استفاده می شود.
اکتشافات اوهسومی به یک پاردایم جدید در درک اینکه چگونه سلول محتوی خود را بازیافت می کند، منجر شد.
کشفیات وی زمینه را برای درک اهمیت اساسی اتوفاژی در بسیاری از رویه های فیزیولوژی مانند انطباق با گرسنگی یا واکنش به عفونت هموار می سازد.
جهش ها در ژن های اتوفاژی می تواند باعث بروز بیماری شود. رویه اتوفاژیک در چند وضعیت از جمله سرطان و بیماری عصبی نقش دارد.
یوشینوری اوهسومی در سال 1945 در ژاپن به دنیا آمد. وی مدرک PHD خود را در سال 1974 از دانشگاه توکیو دریافت کرد و از سال 2009 به عنوان استاد در موسسه فناوری توکیو مشغول به کار شد.

 جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی
- از سال 1901 تاکنون،106 جایزه در حوزه فیزیولوژی یا پزشکی اهدا شده است.
- 38 جایزه پزشکی تنها به یک نفر تعلق گرفته و تاکنون 12 زن موفق به دریافت جایزه نوبل پزشکی شده اند.
- میانگین سنی دریافت کنندگان این جایزه 32 تا 87 بوده است که 'فردریک بانتینگ' 32 ساله جوانترین برنده این جایزه است که در سال 1923 به دلیل کشف انسولین آن را دریافت کرد و 'پیتون روز' 87 ساله مسن ترین برنده جایزه نوبل پزشکی است که در سال 1966 به دلیل کشف ویروس های ایجاد کننده تومور موفق به دریافت آن شد.

 

 مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

منبع: ایرنا