تجهیز دستگاه های جدید در آزمایشگاه بیمارستان گلستا

1395/07/18

تجهیز دستگاه های جدید در آزمایشگاه بیمارستان گلستان اهواز

آزمایشگاه بیمارستان گلستان اهواز

 

 
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی گلستان، دکتر رضا ارجمندی معاون پژوهشی این مرکز، در این خصوص گفت: وجود دستگاه های خون شناسی (هماتولوژی)، یکی از نیازهای ضروری و اساسی هر واحد آزمایشگاهی و تشخیص طبی به شمار می رود که با در نظر گرفتن تعداد بسیار بالای نمونه های درخواستی در آزمایشگاه بیمارستان گلستان، لزوم به روز رسانی و تجهیز در این واحد احساس شد و به همین منظور، دستگاه هماتولوژی سل کانتر (دستگاه شمارنده خوکار سلولی - SYSMEX Cell Counter)، با مشارکت بخش خصوصی در آزمایشگاه مرکزی بیمارستان، نصب و راه اندازی شد.

وی پیرامون نوع فعالیت این دستگاه جدید هماتولوژی گفت: این دستگاه قادر است تعداد سلولهای نمونه های خون را بطور بسیار دقیق مورد محاسبه قرار دهد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دو دستگاه هماتولوژی در قسمت آزمایشگاه مرکزی بیمارستان برای تقسیم بندی حجم کار وجود دارد، افزود: همچنین یک دستگاه هماتولوژیِ مشابه نیز جهت سنجش نمونه های بیماران در بخش آزمایشگاه آورژانس در حال بهره برداری است.

معاون پژوهشی مرکز آموزشی درمانی گلستان اهواز همچنین از نصب و راه اندازی یک دستگاه جدید سدیم پتاسیم در این مرکز خبر داد و گفت: سنجش و اندازه گیری دقیق سطح سدیم و پتاسیم، با توجه به حجم بالای نمونه های ارجاع شده به آزمایشگاه این مرکز، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این راستا نیز با همکاری و عنایت رئیس بیمارستان گلستان، خوشبختانه این دستگاه نیز به امکانات تجهیزات آزمایشگاهی ما اضافه شد و هم اکنون روزانه و در تمام شیفت های کاری، ارزیابی و پاسخ دهی مطلوب و استاندارد کلیه نمونه های ارسالی در حال انجام است.

رضا کربلایی کارشناس و مسئول واحد آزمایشگاه بیمارستان گلستان نیز در همین خصوص گفت: دستگاه تمام اتوماتیک آنالیز و بررسی تست های انعقادی خون (PT & PTT Auto Analyser) و دستگاه تمام اتوماتیک 800Test بیوشیمی که قادر است فاکتورهایی از قبیل قند، اوره، کراتین و... را در نمونه های خونی، با کیفیت بسیار بالا و سرعت ارزیابی تعداد ۸۰۰ تست در ساعت، تجزیه و تحلیل نماید، دیگر تجهیزات آزمایشگاهی بیمارستان گلستان اهواز هستند.

 وی در خصوص نحوۀ پذیرش و انجام آزمایشات مراجعان غیر بستری گفت: در آزمایشگاه مرکزی بیمارستان گلستان، به استثناء روزهای تعطیل هر روز از ساعت ۷ صبح الی ۱۴ بعدازظهر، پذیرای بیماران سرپایی هستیم و موارد اورژانسی، خارج از زمان یاد شده در آزمایشگاه اورژانس این مرکز انجام می شود.

کربلایی افزود: در حال حاضر ۳۶ نفر کارشناس و کاردان فنی علوم آزمایشگاهی، ۱۵ منشی نمونه گیر و ۹ کارگر در واحد آزمایشگاه بیمارستان گلستان بصورت شبانه روزی در حال فعالیت هستند.

مسئول واحد آزمایشگاه بیمارستان گلستان گفت: انجام آزمایشات خاصی همچون انواع هپاتیت ها، تروپونین و سنجش فشار گاز در خون سرخرگی ABG(Arterial Blood Gases) و... در شیفت های عصر و شب برای نمونه های ارجاعی از دیگر بیمارستان ها و مراکز درمانی نیز از فعالیت های مهم واحد آزمایشگاه بیمارستان گلستان اهواز است.

وی تصریح کرد: بانک خون آزمایشگاه بیمارستان گلستان نیز بعنوان یکی از مهمترین قسمتهای این واحد، نیاز روزانه به فرآورده های خونی در بخش هایی همچون اورژانس، جراحی، پیوند، اتاق عمل های جنرال، اتاق عمل جراحی قلب، اتاق عمل پیوند اعضاء و ۶ بخش آی.سی.یو را برطرف می کند.

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت