تحقیقات آزمایشگاهی روی یکی از گونه های جلبکی خلیج

1395/09/12

تحقیقات آزمایشگاهی روی یکی از گونه های جلبکی خلیج فارس

 

جلبک های خلیج فارس

 

 بررسی فیتوشیمیایی و اثرات ضدباکتری، ضدقارچ و سیتوتوکسیک جلبک Sargassum glaucescens برای اولین بار در کشور توسط دانش آموخته دکتری تخصصی بیولوژی دریا این واحد دانشگاهی صورت گرفت.
'مریم امیرشریفی' در رابطه با طرح تحقیقاتی آزمایشگاهی خود گفت: از دیرباز تاکنون ترکیبات طبیعی، مهمترین منابع تهیه داروها بوده و نقش بسیار زیادی در علوم پزشکی و دارویی ایفا می کنند و در این میان، نقش ترکیبات طبیعی با منشاء دریایی به واسطه ترکیبات ضدقارچ، ضدمیکروبی و ضدسرطانی آن هم با کمترین عوارض نسبت به داروهای شیمیایی، بسیار حائز اهمیت است.


وی افزود: از میان ترکیبات طبیعی دریایی، جلبک ها به واسطه داشتن طیف وسیعی از ترکیبات زیستی فعال به عنوان یک منبع بالقوه دارویی جدید مورد توجه ویژه قرار دارند، این داروها به علت داشتن منشاء طبیعی نسبت به داروهای شیمیایی دارای سازگاری بیشتری با ارگانیسم های زنده از جمله بدن انسان بوده و عوارض جانبی کمتری ایجاد می کنند.


این محقق با بیان اینکه 'سارگاسوم' یکی از مهم ترین گونه های جلبکی خلیج فارس و دریای عمان و از رده جلبک های قهوه ای است، ادامه داد: با اینکه آبهای جنوبی کشور بستر مناسبی برای زیست بسیاری از آبزیان هستند ولی در ایران مطالعات چندانی روی خواص زیست فعال جلبک دریایی Sargassum glaucescens، این منبع ارزشمند انجام نگرفته است در حالیکه مطالعات متعدد زیست فناوری در این زمینه ضروری به نظر می رسد.


وی افزود: برهمین اساس و با توجه به نیازهای موجود، تصمیم به تحقیق و بررسی فیتوشیمیایی و اثرات بیولوژیک (ضد باکتری، ضد قارچ و سیتوتوکسیک) جلبک Sargassum glaucescens از آبهای چابهار گرفتم تا با مشخص کردن خواص بیولوژیک موجود در فرکشن های مختلف جلبک فوق بتوان ترکیبات مؤثر موجود در آن را شناسایی و آنها را به عنوان ترکیبات طبیعی با خواص دارویی معرفی کرد.


این پژوهشگر جوان یادآور شد:
بررسی خواص ضد باکتری و ضد قارچ فرکشن موثر جداسازی شده از جلبک S. glaucescens و مقایسه آنها با داروهای ضد باکتری و ضد قارچ تجاری، بررسی خواص سیتوتوکسیک فرکشن موثر جداسازی شده این گونه جلبک و بررسی فیتوشیمی فرکشنی که بیشترین خواص بیولوژیکی را داشته است، اهداف این تحقیق را تشکیل می داد.


امیرشریفی تصریح کرد: در این تحقیق با بررسی های فیتوشیمیایی موفق به استخراج و شناسایی 10 ترکیب از فرکشن موثر عصاره هگزانی و 12 ترکیب از فرکشن موثر عصاره متانولی از جمله ترکیبات استروئیدی مانند فوکواسترول و چندین ترکیب دیگر شدم.
وی ادامه داد: برپایه این تحقیق می توان نتیجه گرفت که حضور ترکیبات زیست فعال موجود در فرکشن های موثر جداسازی شده از جلبک S. glaucescens دلیل اصلی ایجاد اثرات ضدباکتری، ضدقارچ و سیتوتوکسیک این گونه جلبک است، به طوریکه می توان از این جلبک و متابولیت های آن در مصارف دارویی بهره جست.


امیرشریفی پیشنهاد کرد با انجام مطالعات و تحقیقات بیشتر روی خواص زیست فعال جلبک Sargassum glaucescens و بررسی متابولیت های ثانویه در فرکشن های مختلف آن و یافتن ترکیبات ضدباکتری، ضدقارچی و سیتوتوکسیک به عنوان استفاده های دارویی، گامهای بعدی در زمینه تولید دارو با منشاء طبیعی برداشته شود

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت
منبع : علوم و تحقیقات