کشف یک میکروپروتئین در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه

1395/09/18

کشف یک میکروپروتئین در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه یل

 

میکروپروتئین در ژنوم انسان

 میکروپروتیین ها، پروتیین های بسیار کوچکی هستند که با استفاده از فناوری های سنتی آنالیزهای بیوشیمیایی مشاهده می شوند.


این کشف توسط محققان دانشگاه 'یل' در آمریکا صورت گرفت و آنها این میکروپروتیین جدید را 'NoBody' نامیدند که مخفف non-annotated P-body dissociating polypeptide است. این میکروپروتیین (NoBody) مسئول پاکسازی ماده ژنتیکی غیرضروری از داخل سلول هاست.


محققان با انتشار این کشف در مجله Nature Chemical Biology، نوشتند که NoBody در داخل سلول های لوسمی میلوئید کشف شد. دانشمندان معتقدند که میکروپروتیین ها نقش مهمی در انواع فرایندهای بیولوژیکی دارند. آنها همچنین ممکن است علت برخی از بیماری های انسان را توضیح دهند.

در حال حاضر دانشمندان شروع كرده اند به خواندن و استفاده از دستورالعمل هاي ژنتيكي در علمي كه ژنوميك ناميده مي شود.

ژنوميك مطالعه جامع اطلاعات ژنتيكي يك سلول يا موجود زنده است. وظيفه ژن هايي خاص، اثر يك ژن روي ديگري و فعال سازي و متوقف سازي ژن ها از زمينه هاي مطالعات ژنوميك است.

ژنومیک به بررسی اطلاعات ژنتیکی براي فهم بهتر بيماري ها نيز مي پردازد. بسياري از بيماري ها به اين شناخته مي شوند كه تنها در نتيجه نقص ژني به وجود آمده اند. اين رشته به دانشمندان در فهم بهتر بيماري هاي چند عاملي مثل آسم، ديابت، بيماري هاي قلبي کمک می کند.
 

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت
منبع : ایرنا به نقل از خبرگزاری یونایتد