ارزيابي مثبت كارشناسان از ارائه خدمات آزمايشگاهي د

1395/09/20

ارزيابي مثبت كارشناسان از ارائه خدمات آزمايشگاهي در شهرستان بروجن


آزمایشگاه های شهرستان بروجن

 

محمد حسن کرمی افزود: در جریان بازدید کارشناسان مربوطه از تمامی بخش های آزمایشگاه مرکزی بروجن ، ضمن اظهار رضايت آنان از فضاي بسيار مطلوب و وجود امكانات و تجهيزات به روز بويژه هودهاي بخش سل و ميكروب شناسي با تك تك پرسنل صحبت كرده و با بررسي پرونده كاركنان انجام تست هاي دوره اي آنان مثبت ارزيابي شد.

به گفته وی، انجام تست هاي مواد مخدر و تي ال سي يكي از نكات قابل توجه و ارزشمند براي شهرستان بروجن و آزمايشگاه مركزي بشمار می رود  كه با توجه به تفاوت تعرفه نرخ تست هاي مختلف در آزمايشگاههاي دولتي با بخش خصوصي و آمار بالاي مراجعين به اين مركز كه نشان از خدمات مورد قبول شهروندان می باشد،  اظهار رضايت پزشكان متخصص را نيز در پي داشته است.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجن اظهار داشت: آزمايشگاه مركزي بروجن بيش از چهل سال است كه با بيست نفر از كارشناسان و كاردان هاي علوم آزمايشگاهي و دكتراي علوم آزمايشگاهي كليه تست هاي  بيوشيمي  و هورموني را انجام و اخيرا" نيز با اضافه كردن دستگاه  و كيت tlc  تست تأئيدي مواد مخدر و همچنين كيت آنتي ژن مدفوعي هلي كوباكتر تست آنتي ژن مدفوعي را انجام و همه روزه بجز روزهاي جمعه آماده ارائه خدمت به همشهريان مي باشد

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت
منبع : دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد