رایگان شدن ارایه خدمات آزمایشگاه و سونوگرافی مادرا

1395/09/24

رایگان شدن ارایه خدمات آزمایشگاه و سونوگرافی مادران باردار کم درآمد

 

 

 مرکز شهدای انقلاب شیرازخدمات آزمایشگاه و سونوگرافی مادران باردار کم درآمد، در مراکز زیر پوشش مرکز بهداشت شهدای انقلاب شیراز، به صورت رایگان ارایه می شود.
به گزارش "وب دا" در شیراز، ریيس مركز بهداشت شهداي انقلاب، گفت: از چهاردهم آذر سال جاري، آزمايش ها و سونوگرافي مادران بارداري كه شرايط اقتصادي خوبي ندارند، به طور رايگان در مراكز زیر پوشش این مرکز، ارایه می شود.

دكتر "حميدرضا قاسم پور"، از مرگ و مير مادران باردار به عنوان مهم ترين شاخص بهداشتي هر كشور نام برد و افزود: با پيشرفت جوامع و دسترسي بیشتر افراد به خدمات بهداشتي، ميزان اين شاخص رو به كاهش است.

ریيس مركز بهداشت شهداي انقلاب، ادامه داد: مادران باردار افرادي از جامعه هستند، كه با وارد شدن به مرحله بارداري دوران پرخطري را آغاز مي كنند و در صورت دريافت نکردن خدمات بهداشتي در حد مطلوب، ممكن است پايان ناخوشايندي همراه با عوارض خطرناک براي خود و جنين در پي داشته باشند.

دكتر قاسم پور، با تاكيد بر نقش مهم كاركنان بهداشتي برای كاهش اين عوارض و كمک به سلامتی مادر باردار و نوزاد، افزود: مادران باردار کم درآمد، که قادر به پرداخت هزینه های آزمایش و سونوگرافی نیستند، از سوي كارمندان بهداشتي شناسايی و با ايجاد حمايت هاي اجتماعي و انجام رايگان تمام آزمايش ها و سونوگرافي، آنان را در به پايان رساندن اين دوره خطرناک، کمک می كنند.

ریيس مركز بهداشت شهداي انقلاب، با اشاره به تفاهم نامه بين مركز بهداشت شهداي انقلاب و مركز شبانه روزي اقبال، در خصوص رايگان شدن آزمايش ها و سونوگرافي برای مادران باردار كم درآمد، بیان کرد: اميد است با اين كار بتوانیم، گامي در جهت ارتقای سلامت مادران و در نتيجه كاهش مرگ و مير آنان برداریم.

دكتر "زهرا باقري" مسوول واحد سلامت خانواده و جمعيت مركز بهداشت شهدای انقلاب، گفت: تمامی مادران باردار بي بضاعت و كم درآمد زیر پوشش اين مركز، مي توانند از امتيازهای اين طرح استفاده کنند.

"ناهيد تحيري" كارشناس برنامه مادران مركز بهداشت شهدای انقلاب، گفت: طبق توافق با مركز شبانه روزي اقبال، افراد داراي شرايط مي توانند با مراجعه به پايگاه هاي پزشک خانواده شهري و روستايي زیر پوشش و دريافت فرم ارجاع ممهور و تكميل مدارک، به مركز شبانه روزي اقبال واقع در ميدان پارسه مراجعه و آزمايش ها و سونوگرافي روتين اين دوره را، به صورت رايگان انجام دهند

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت
منبع : دانشگاه علوم پزشکی شیراز