راه اندازی دستگاه کمی لومینسانس در بیمارستان شهید

1395/09/28

راه اندازی دستگاه کمی لومینسانس در بیمارستان شهید فقیهی شیراز

کمی لومینسانس در شیراز

 دستگاه آنالیزر کمی لومینسانس در بیمارستان شهید دکتر فقیهی شیراز، راه اندازی شد.

مدیر بیمارستان شهید دکتر فقیهی، گفت: به دنبال نياز اين مركز به خدمات آزمايشگاهي اورژانس، مانند آزمايشات ويرال ماركر در طول سه نوبت كاري و روزهای تعطيل، دستگاه آناليزر كمي لومينسانس خريداري و در بخش هورمون شناسي نصب و راه اندازي شد.

"حسن غیاثی"، افزود: اين دستگاه می تواند آزمايش هایی مانند تشخيصي ويروسي(هپاتيت و ايدز)، سنجش ميزان هورمون بارداري و ويتامين هاي مرتبط با كم خوني را، برای بيماران به ویژه نيازمندان خدمات دياليز، انجام دهد.

او، ادامه داد: انجام به موقع اين تست ها برای بيماران دياليزي و مادران پر خطر، از اهميت خاصي برخوردار است و از ارجاع بيماران و يا نمونه هاي آنها به ساير مراكز درماني، جلوگيري می شود و برای تعیين تكليف سريع بيماران، بسيار حياتي است.


مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت
منبع : دانشگاه علوم پزشکی شیراز