راه اندازی دستگاه هماتولوژی در آزمایشگاه بيمارستان

1300/01/01

راه اندازی دستگاه هماتولوژی در آزمایشگاه بيمارستان مادر و كودک شوشتری شیراز

سل کانتر اهدا به آزمایشگاه بیمارستان مادر و کودک شوشتری

 

 

 دكتر "محمد مرزوقی" ریيس بيمارستان مادر و كودک شوشتري خطاب به مسوولان آزمايشگاه گفت: بيش از 60 درصد خطاهاي آزمايشگاهي، مربوط به مرحله پيش از آزمايش است و اگر نمونه اي نامناسب باشد، با بهترين دستگاه ها و با تجربه ترین كاركنان هم، نمي توان از آن نمونه، نتيجه درستي به دست آورد، بنابراین آزمايش دهنده بايد با شرايط و آمادگي كامل به آزمايشگاه بيايد و شرايط لازم براي نمونه گيري را داشته باشد، كه اين امر در گرو صبر و شكيبايي كاركنان آزمايشگاه است، كه به مراجعه كنندگان پیش از انجام نمونه گيري، آموزش دهند.
مسوول آزمايشگاه بيمارستان مادر و كودک شوشتري، گفت: دستيابي به نتايج صحيح و دقيق در آزمايشگاه هاي پزشكي، بدون استفاده از برنامه های تضمين كيفيت، امكان پذير نيست .

"ايوب حسيني"، افزود: مسوول آزمايشگاه موظف است با توجه به تعداد مراجعان، تعداد و نوع تجهيزات، روش هاي آزمايشگاهي به كار رفته و تعداد كاركنان، با روش هاي مختلف مانند آموزش كاركنان، استفاده از روش هاي استاندارد آزمايشگاهي، انتخاب روش هاي مناسب كنترل كيفيت و شركت در برنامه هاي ارزيابي خارجي كيفيت، از درست بودن نتايج اطمينان داشته باشد.

او ادامه داد: يكي از آزمايش هاي معمول در آزمايشگاه هاي پزشكي، شمارش سلول هاي خون (CBC)، است كه در بيشتر آزمايشگاه ها، با دستگاه هاي خودكار شمارنده سلولي)سل كانتر (انجام مي شود، بنابراين اطمينان از صحت و دقت نتايج اين آزمايش، مستلزم آگاهي كامل از عملكرد اين دستگاه ها و آشنايي با روش هاي كاليبراسيون، كنترل كيفيت و خطاهاي مربوط است.

حسینی، در خصوص انجام آزمايشات اين دستگاه، گفت: CBC جزء آزمايش هاي متداول و مهم خون است و تقريبا در كنار ساير آزمايش ها، هميشه تجويز و بررسي مي شود، همچنین در اين آزمايش، اجزای تشكيل دهنده خون مانند گلبول هاي سفيد، قرمز، پلاكت ها و فاكتورهاي تشكيل دهنده آن ها، بررسي مي شوند.

مسوول آزمايشگاه بيمارستان مادر و كودک شوشتري، افزود: اين آزمايش مي تواند به تشخيص برخي از بيماري ها مانند كم خوني، عفونت و يا التهاب، خونريزي داخلي، بيمارهاي مرتبط با انعقاد خون، سرطان ها و همچنين به بررسي وضع سلامت عمومي بدن و يا اثرات مخرب درمان هايي كه گلبول هاي خون را تحت تاثير قرار مي دهند، مانند شيمي درماني، كمک كند، كه به وسيله این دستگاه هماتولوژی، انجام مي شود.

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت
منبع : دانشگاه علوم پزشکی شیراز