باتری تاشو با انرژی حاصل از یک باکتری در پساب ها

1395/10/06

باتری تاشو با انرژی حاصل از یک باکتری در پساب ها

 

 

 تولید باتری از باکتری های پسابمحققان دانشگاه بینگهمتون که این باتری را ساخته اند می گویند از این باتری که ساخت آن آسان و ارزان قیمت است، می توان به عنوان یک منبع انرژی برای حسگرهای پزشکی در مناطق دورافتاده و یا در حال توسعه استفاده کرد.


این باتری کاغذی که قابل تا شدن است و انرژی آن توسط یک باکتری موجود در پساب ها تامین می شود، تازه ترین نمونه از باتری های زیستی است که انرژی حاصل از ترکیبات آلی را ذخیره می کنند.


طراحی این باتری جدید که بخشی از یک حوزه تحقیقاتی جدید به نام papertronics است، تلفیقی از کاغذ و الکترونیک می باشد.


دستیابی به اجزای ساده مورد نیاز برای ساخت این نوع لوازم الکترونیکی مبتنی بر کاغذ در بخش های دورافتاده جهان آسان است و آنها را در مکان هایی که به شبکه های برق و یا باتری های متعارف دسترسی ندارند، به یک نسخه پشتیبان قابل اعتماد تبدیل می کند.
برای ساخت این باتری، محققان یک روبان از نیترات نقره را روی یک صفحه کاغذ کروماتوگرافی قرار دادند و با گذاشتن یک لایه نازک موم در بالای این صفحه، کاتد (الکترود مثبت باتری ) را درست کردند.


آنها سپس در طرف دیگر این صفحه مخزنی از یک پلیمر رسانا درست کردند که پس از پر شدن با چند قطره از پساب حاوی این باکتری، به صورت آند (الکترود منفی) کار می کند.
زمانی که این صفحه تا می شود، کاتد و آند در تماس با یکدیگر قرار می گیرند و متابولیسم باکتریایی که به تنفس سلولی نیز معروف است، موجب تامین انرژی باتری می شود.
این نتایج در نشریه Advanced Materials Technologies منتشر شده است.

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت
منبع : ایرنا به نقل از ساینس