انجام 429 مورد آزمایش تشخیص بیماری هپاتیت B و C

1395/10/13

انجام 429 مورد آزمایش تشخیص بیماری هپاتیت  B و C

 

آزمایشگاه ژنتیک بیمارستان حکیم نیشابور

 
عضو هیئت علمی و متخصص ژنتیک پزشکی دانشکده از انجام 429 مورد آزمایش تشخیص بیماری هپاتیت  B و C در مرکز ژنتیک پزشکی بیمارستان حکیم خبر داد.

دکتر رضا ابراهیم زاده در مصاحبه با وبدا گفت : مرکز ژنتیک پزشکی بیمارستان حکیم از ابتدای بهمن ماه سال 1393  فعالیت رسمی خود را با هدف تشخیص مولکولی بیماری های عفونی ویروسی و باکتریایی آغاز نمود.

وی لیست اولین بیماری های راه اندازی شده به شرح زیر اعلام کرد:

1-HBV Viral Load

2-HCV Viral Load

3- HTLV1 Viral Load

4- HBV-PCR

5- HCV-PCR

6- HCV-Genotyping,

7-HPV-Full Genotyping PCR

8-HIV-PCR

9- HTLV1-PCR

10- EBV-PCR

11-TB-PCR

12- CMV-PCR

13- HSV I.II-PCR

14- Toxoplasma Gondii-PCR

عضو هیئت علمی و متخصص ژنتیک پزشکی دانشکده اظهار داشت : تا ابتدای دی ماه سال 95 در مجموع 429 مورد پذیرش آزمایش جهت تشخیص بیماری هپاتیت B و C   به روش Real Time PCR در این مرکز انجام گرفته است که در این میان 334 مورد مربوط به ویروس هپاتیت B و 96 مورد مربوط به ویروس هپاتیت C می باشد.

دکتر ابراهیم زاده بیان داشت : از کل موارد ارجاع شده به این مرکز بیش از 50 درصد آنها مثبت بودند که در این میان بسیاری از موارد منفی نیز بیمارانی با سابقه هپاتیت می باشند که تحت درمان موثر قرار گرفته بودند.

وی تاکید کرد : در گذشته امکان انجام این آزمایشات در شهرستان نیشابور میسر نبود و ارجاع آزمایشات بیماران  با تعرفه خصوصی و صرف هزینه های گزاف در آزمایشگاه های شهر مشهد انجام می شده است، اما در حال حاضر با افتتاح این مرکز و در راستای اهداف طرح تحول نظام سلامت همراه با متخصصین و کادری مجرب و متعهد خوشبختانه زمینه انجام این آزمایشات با تعرقه دولتی و حتی تحت پوشش کامل بیمه تامین اجتماعی در این شهرستان هموار گردید.

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت
منبع : دانشگاه علوم پزشکی نیشابور