دستگاه جذب اتمی در دانشکده بهداشت نصب و راه اندازی

1395/10/19

دستگاه جذب اتمی در دانشکده بهداشت نصب و راه اندازی شد

نصب دستگاه جذب اتمی در دامشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

 دکتر حسن خرسندی رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از نصب و راه اندازی دستگاه جذب اتمی PinAAcle 900 H در این دانشکده خبر داد .

وی در این خصوص گفت : دستگاه جذب اتمی PinAAcle 900 H کمپانی Perkin Elmer با حضورکارشناسان شرکت پارس طب نوین، در آزمایشگاه آنالیز دستگاهی متمرکز دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در روز چهارشنبه 15 دیماه 1395 نصب و راه اندازی شد و نخستین کارگاه آموزشی آن با شرکت تعدادی از اعضای هیأت علمی و کارشناسان ارشد مرتبط برگزار شد.

دکتر خرسندی افزود : این دستگاه ازنوع شعله – کوره با کوچکترینFootprint بوده که ضمن برخورداری از کاربری آسان سیستم نرم افزاری، برای تشخیص و سنجش فلزات سنگین در نمونه های زیست محیطی، پایشهای بهداشتی مراکز صنعتی و آنالیز سموم کاربرد دارد. از این رو، خرید آن بعنوان یکی از اولویتهای تجهیزات پژوهشی و از الزامات تحصیلات تکمیلی دانشکده  بهداشت تعیین شده بود.

رئیس دانشکده بهداشت در ادامه گفت : بر این اساس، با پشتیبانی رئیس دانشگاه در راستای تقویت زیرساختهای اساسی و حمایت ارزنده معاون تحقیقات و فناوری و با پیگیریهای مستمر این دانشکده، پس از بررسیهای کارشناسی و انعقاد قرارداد، دستگاه جذب اتمیPinAAcle 900 H از شرکت پارس طب نوین خریداری و در آبان ماه سال جاری تحویل گرفته شد و امروز خوشبختانه شاهد نصب و راه اندازی آن هستیم .

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت
منبع : دانشگاه علوم پزشکی ارومیه