کارگاه داوری مقالات علمی پژوهشی در مرکز تحقیقات ای

1395/10/28

کارگاه داوری مقالات علمی پژوهشی در مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی

 

کارگاه داوری مقالات ایمونولوژی

 


کارگاه داوری مقالات علمی پژوهشی، از سلسله کارگاه های جنبی سومین همایش بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی در روزهای یکشنبه و دوشنبه 26 و 27 دی ماه در سالن شورای مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی با حضور دکتر پیام کبیری، اپیدمیولوژیست بالینی، رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت و دبیر شورای علم سنجی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.


دکتر عارفه جعفریان، دبیر کارگاه داوری مقالات علمی پژوهشی، گفت: این کارگاه با توجه به نیاز اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، سردبیران و مدیران اجرایی نشریات علمی به دانستن روش های علمی نقد و داوری مقاله های علمی، پژوهشی، در دو بخش تئوری و عملی ارائه شد.


در روز اول این کارگاه، دکتر کبیری به اهمیت و ضرورت نقد و داوری مقالات، اجزای مقالات و انواع مقالات اشاره کرد و در ادامه موضوعاتی چون نقد روش های آماری، ابزارهای نقد مقالات و مطالعات مشاهده ای و کارآزمایی بالینی را  بحث و بررسی کرد. روز اول با تحلیل چند مورد از مقالات انتشار یافته در مجله های بین المللی پایان پذیرفت.


روز دوم کارگاه را دبیر شورای علم سنجی نهاد ریاست جمهوری با بررسی تست های تشخیصی، بررسی مطالعات ثانویه، مبانی و مراحل Peer Review آغاز کرده و در ادامه آشنایی با Professional Peer Review انواع Research Misconduct و برخورد با آن در داوری مقالات را به تفصیل ارائه داد و پایان کارگاه با کار عملی و تحلیل مقالات همراه شد.


این کارگاه با حضور و استقبال بیش از 40 تن از اعضای هیئت علمی، دستیاران فوق تخصصی و  پژوهشگران همراه بود و  در خاتمه دکتر مصطفی معین رئیس مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی، با اهدای لوح تقدیر از زحمات دکتر پیام کبیری تقدیر و تشکر کرد و گفت: امیدوارم که در آینده ای نزدیک شاهد همکاری های مشترک دیگری با حضور دکتر پیام کبیری باشیم.

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت
منبع : دانشگاه علوم پزشکی تهران