شبکه آزمایشگاهی شاعا ملزم به ارائه خدمات به تمام د

1395/10/30

شبکه آزمایشگاهی شاعا ملزم به ارائه خدمات به تمام دانشجویان کشور است

 

شبکه آزمایشگاهی شاعا

 


دکتر وحید احمدی در حاشیه صدو پنجاهمین نشست کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در گفت و گو با خبرنگار گروه علمی ایرنا، با اشاره به این که بحث توسعه زیرساخت ها یکی از برنامه های اساسی وزارت علوم است، افزود: یکی از اقدامات مناسب انجام شده در این مدت، ایجاد شبکه همکاری و هماهنگی شبکه آزمایشگاهی علمی کشور تحت عنوان شاعا است


وی با بیان این که در حال حاضر اغلب دانشگاه های کشورمان زیرمجموعه شبکه آزمایشگاهی شاعا هستند، گفت: ما در این مدت تعداد بیش از 120 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ها را ملزم کردیم که تجهیزات اساسی شان را در قالب این شبکه متمرکز کنند.


معاون تحقیقات و فناوری وزیر علوم گفت: با راه اندازی شبکه آزمایشگاه های علمی ایران، مراکز علمی مناطق کمتر توسعه یافته کشور نیز می توانند از تجهیزات آزمایشگاهی سایر مراکز علمی بهره مند شوند.
وی ادامه داد: در حال حاضر دانشگاه های بزرگ کشورمان همچون دانشگاه تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، علم و صنعت و همچنین پژوهشگاه مواد و انرژی از جمله مراکز فعال در شاعا هستند و در ازای هزینه های متعارف به دانشجویان سرویس آزمایشگاهی ارائه می کنند.


معاون تحقیقات و فناوری وزیر علوم با اشاره به این که تعدادی از دانشگاه های کشور نسبت به سایر مراکز حضور فعال تری در شبکه آزمایشگاه های علمی ایران(شاعا) دارند، گفت : به طور حتم این مراکز علمی از حمایت های این شبکه مانند اختصاص اعتبار لازم برای تعمیر تجهیزات معیوب آزمایشگاهی برخوردار خواهند شد.
احمدی اضافه کرد: هم اکنون تمام دانشجویان دولتی، دانشگاه آزاد و علمی کاربردی در سراسر کشور می توانند از شبکه علمی آزمایشگاهی شاعا بهره مند شوند و خدمات آزمایشگاهی دریافت کنند.


وی با تاکید براین که یکی از وظایف اصلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارتقای سطح دانشگاه های کشور به یک جایگاه قابل قبول است، در عین حال گفت: البته در شرایط فعلی و امکانات موجود مجبوریم نیازهای دانشجویان را به صورت مرحله به مرحله رفع کنیم.
معاون تحقیقات و فناوری وزیر علوم در ادامه اظهار امیدواری کرد که در آینده در صورتی که بودجه قابل توجهی در اختیار وزارت علوم گذاشته شود، شبکه آزمایشگاهی شاعا به منظور ارائه خدمات با حداقل قیمت به دانشجویان تقویت شود.

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت
منبع : ایرنا