اجرای ضوابط جدید ارزیابی محصولات آنتی‌باکتریال ازس

1395/11/04

اجرای ضوابط جدید ارزیابی محصولات آنتی‌باکتریال ازسال آینده

 

 

الزامی شدن گواهینامه محلو های آنتی باکتریال

 

 

 


در حال حاضر محصولات آنتی‌باکتریال بیش از 15 درصد از آمارمحصولات تولیدی نانو کشور را به خود اختصاص می‌دهند و توجه به اهمیت بحث بهداشت و سلامت درجامعه، کارشناسان واحد ارزیابی را بر آن داشت تا با توجه به استانداردهای بین‌المللی و ملی ضوابط دقیق‌تری را در خصوص محصولات این حوزه تعیین کنند.
بر طبق مطالعات صورت گرفته منسوجات آنتی‌باکتریال باید برطبق استاندارد ملی ایران به شماره 11070 و ظروف پلاستیکی و پوشش‌ها (رنگ و رزین) بر طبق استاندارد ملی ایران به شماره 10900 مورد ارزیابی قرار ‌گیرند.
همچنین حداقل فعالیت ضدباکتریایی برای محصولات آنتی‌‎باکتریال در استاندارد 11070 عدد 2 است که این شاخص با توجه به مطالعات تطبیقی صورت گرفته برای استاندارد 10900 نیز قابل استفاده است، با توجه به اهمیت محصولات آنتی‌باکتریال، استانداردهای نام‌برده و حداقل میزان فعالیت ضد‌باکتریایی تعیین‌شده از ابتدای سال 96 ملاک ارزیابی محصولات این حوزه قرار خواهد گرفت.
محصولات آنتی‌باکتریال که تا انتهای سال 95 با فعالیت ضدباکتریایی کمتر از 2 موفق به کسب گواهینامه نانومقیاس شده‌اند در زمان تمدید در دوره‌های یک‌ساله و سه‌ساله باید به این شاخص دست یابند.
بزودی لیستی از آزمایشگاه‌های همکار سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت که مورد تایید واحد ارزیابی محصولات ستاد نانو هستند در پایگاه اینترنتی این واحد قرار خواهد گرفت

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت
منبع : ایرنا