تجهیز آزمایشگاه بیمارستان پیرانشهر به دستگاه سل کا

1395/11/12

تجهیز آزمایشگاه بیمارستان پیرانشهر به دستگاه سل کانتر جدید

سل کانتر آزمایشگاه پیرانشهر

 یک دستگاه سل کانتر به ارزش 300 میلیون ریال برای آزمایشگاه بیمارستان پیرانشهر خریداری و نصب گردید.

دکتر نادر سرپرست شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر در گفتگو با روابط عمومی گفت : با توجه به نیاز آزمایشگاه و در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی نتایج آزمایشهای مراجعین نسبت به تهیه یک دستگاه سل کانتر اقدام شد و در مورخ یازدهم بهمن ماه نصب و راه اندازی گردید.

دکتر نادر افزود : ارزش تقریبی این دستگاه 300 میلیون ریال می باشد.

ابوبکر نشاطی خرم مدیر بیمارستان گفت : دستگاه مذکور با هماهنگی اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه و از طریق هیات امنا صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران خریداری شده است.

مهندس حسینی مسئول تجهیزات پزشکی اعلام کرد : دستگاه آنالایزر هماتولوژی یا همان سل کانتر دستگاه تمام اتوماتیکی هستند که برای اندازه گیری کمی پارامترهای خون در آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد و وظیفه اصلی دستگاه تهیه گزارش سریع و دقیق به روش ساده از پارامترهای اصلی خون می باشد.

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت
منبع : دانشگاه علوم پزشکی ارومیه