پانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاه

1395/12/24

پانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی

 

 

دهمین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی

 


دهمین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

تاریخ برگزاری: 31 فروردین ماه لغایت 3 اردیبهشت ماه 1396

محل برگزاری: تهران، بزرگراه همت غرب به شرق، خروجی شیخ فضل الله جنوب، برج میلاد، مرکز همایش های برج میلاد

رئیس کنگره: دکتر محمد رضا بختیاری
 دبیر علمی کنگره: دکتر سید مهدی بوترابی
دبیر اجرایی کنگره: دکتر علی صادقی تبار
دبیر بین الملل: دکتر سید محمد حسن هاشمی مدنی
دبیر امور ارتباطات و هماهنگی کشوری: دکتر محمد صاحب الزمانی
مسئول پوسترها: دکتر فرزانه عزیز محسنی
مسئول کارگاه ها: دکتر سعید مهدوی


محورهای کنگره ارتقاء کیفیت

آزمایشگاه و بالین- آنمی ها
آزمایشگاه و بالین - اختلالات هورمونی محور هیپوفیز – گناد
آزمایشگاه و بالین - بیومارکرها در نورولوژی
آزمایشگاه و بالین- بیومارکرهای بیماری های قلبی عروقی
آزمایشگاه و بالین - بیومارکرهای سرطان
آزمایشگاه و بالین - چاقی
آزمایشگاه و بالین- دیابت و تازه های آن
آزمایشگاه و بالین - هموگلوبینوپاتی ها
آزمایش های تعیین حساسیت و مهار مقاومت میکروبی
استاندارد سازی و یکسان سازی روش های آزمایشگاهی
اعتبار بخشی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی
پزشکی فرد محور
تازه های تشخیص آزمایشگاهی-ایمونولوژی و سرولوژی
تازه های تشخیص آزمایشگاهی-بیوشیمی
تازه های تشخیص آزمایشگاهی-میکروب شناسی
چالش های اصلی پیش رو در آزمایشگاه ها: نظام ارجاع، شبکه های آزمایشگاهی، مگالب ها
حقوق و اخلاق در آزمایشگاه
 غربالگری قبل از تولد – چالش ها و روش های نوین
مدیریت علمی در آزمایشگاه
مدیریت فناوری اطلاعات در آزمایشگاه
مقایسه نظام آزمایشگاهی در ایران با سایر کشورها
نقش آموزش علوم آزمایشگاهی در تامین مسئولین فنی آزمایشگاه