قابل توجه اداره امور آزمایشگاه ها

1399/03/17

گردآوری تجارب ارزشمند پرستاران در بحران بیماری کووید ۱۹

 

 نمونه گیری کرونا

 

 

مریم حضرتی، معاون پرستاری وزارت بهداشت اظهار کرد: در طی دوره بحران کووید ۱۹ و شرایط ویژه و خاص این بیماری، مدیریت مراقبت از بیماران مستلزم سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای سریع با تبعیت از قوانین مدیریت بحران بوده است، بنابراین مدیران پرستاری و پرستاران شاغل در مراکز مختلف درمانی، بهداشتی و مراقبتی، ناگزیر از اتخاذ شیوه‌های نوآورانه و بعضا خارج از روال معمول، این بحران را مدیریت کردند.

او با تاکید بر اهمیت به اشتراک گذاری این تجارب ناب و ارزشمند و ثبت آن‌ها جهت بکارگیری در عرصه‌های ملی و بین المللی، بیان کرد: این معاونت درصدد است تا این تجارب و خاطرات را در قالب مجموعه‌ای نفیس گردآوری و منتشر کند و ضمن ارسال تجارب برتر به سازمان بهداشت جهانی، به پدید آورندگان این آثار نیز جوایزی نفیس اهدا خواهد شد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه این تجارب در محور‌های آموزش، هدایت و رهبری، هماهنگی، سیاستگذاری، خط مشی‌ها و سایر محور‌های مشابه قابل ارائه است، تصریح کرد: مدیران پرستاران و پرستاران شاغل حداکثر تا پایان خرداد جهت ارسال تجارب برتر خود زمان دارند و می‌توانند تجارب خود را از طریق مدیریت پرستاری دانشگاه خود، به این معاونت ارسال کنند.

منبع  باشگاه خبرنگاران جوان

امید است که اداره امور آزمایشگاه ها نیز برنامه مدونی برای گردآوری تجارب آزمایشگاه و نمونه گیری کرونا که ارزش بالای دارد تنظیم نماید.

همانطور که می دانیم نمونه گیری از بیماران کوید 19 علاوه خطرناکی آن ، اگر استاندارد انجام شود کمک بزرگی به تشخیص می کند .

تجارب پرسنل آزمایشگاه که روی نمونه آزمایش انجام می دهند نیز شایان ذکر است.