Blood culure

نام آزمايش
كشت خون

کشت خون

نام انگليسي تست
Blood Culture


مخفف انگليسي تست

b/c


نام فارسي تست
كشت خون


نام هاي متعارف ديگر
Culture, blood


روش انجام
نمونه های خون برای كشت را در ویال هايي که حاوی مواد مغذی است، ميگذارند که به رشد وتشخیص میکروارگانیسم هاي هوازي و بيهوازي كمك ميكند. نمونه های چندگانه معمولا در فواصل زماني یا از رگهای مختلف جمع آوری مي شوند. این کار برای کمک به شناسایی میکروارگانیسم هايي كه ممكن است به تعداد كم باشند يا ممکن است به طور متناوب به داخل جریان خون آزاد شده باشند انجام ميشود. این كار همچنين كمك به شناسايي دقيق ميكروارگانيسم عامل عفونت ميكند.

کشت هاي خون برای چند روز انکوبه ميشوند. در بسیاری از آزمایشگاههای ، این روند با تجهيزاتي كه به طور مداوم بر رشد نمونه نظارت دارد انجام ميشوند، که اجازه می دهد نمونه هاي باکتری ها و یا مخمر در آنها با سرعت بیشتری به شناسایی شوند. هنگامي كه كشت خون مثبت باشد، تست حسايت آنتي بيوتيكي گذاشته مي شود براي اينكه به پزشك معالج آنتي بيوتيك هاي موثر جهت درمان گزارش شود.
خون را با وارد کردن یک سوزن به سیاهرگ جمع آوري ميكنيم. محل نمونه گيري را معمولا" با محلول ايزوپروپيل الكل يا محلول يد تميز كرده و خشك ميكنيم. سپس خون گيرنده حدود 20 میلی لیتر (کمتر از 1 اونس) خون را گرفته و آن را بر روي دو بطری كشت حاوی محیط مایع برای رشد میکروارگانیسم های هوازی و بی هوازی قرار ميدهد. این دو بطری تشکیل یک محيط كشت خون را ميدهد. مجموعه دوم از کشت خون باید از محل رگ وريدي ديگري جمع آوری شود، معمولا بلافاصله پس از اولين رگ گيري، بسته به روشي كه انجام ميدهيم. نمونه هاي خون ديگري ممكن است در فواصل زماني مختلف گرفته شود. نمونه های متعدد همچنين از کودکان جمع آوری ميشود، اما مقدار هر نمونه خون كمتر خواهد بود و به تناسب اندازه بدن آنها خواهد بود.

آمادگي بيمار
ندارد


نوع نمونه
دو يا چند نمونه خون گرفته شده در فواصل زماني يا نمونه هاي گرفته شده از رگ هاي وريدي متفاوت بازو ( اين كار جهت افتراق پاتوژن هاي واقعي از باكتري هاي پوستي و همچنين افزايش احتمال رو به رشد باكتري كمك ميكند)علت درخواست تست
جهت چک کردن وجود عفونت سیستمیک ، تشخیص و شناسایی میکروارگانیسم ها در خون
هنگامی که شما علائم و نشانه های سپسيس ، مانند تب با منشا ناشناخته ، لرز ، خستگی ، و افزایش تعداد گلبولهای سفید خون

توضیح راجع به تست
کشت خون برای تشخیص و شناسایی باکتری ها و مخمر ها در خون انجام می شود. عفونت های جریان خون اغلب از باکتری (باکتریمی) ناشي ميشود ، اما همچنین می تواند توسط مخمرها یا سایر قارچ ها و یا توسط یک ویروس ایجاد شود. منبع عفونت است که به طور معمول یک نقطه خاص در داخل بدن است.

اگر سیستم ایمنی بدن فرد قادر به دفاع در محل عفونت نباشد (مانند مثانه یا کلیه ها در عفونت مجاري ادراری )، عفونت ممکن است به داخل جریان خون گسترش یابد وبه سراسر بدن انتقال مي يابد، آلوده کردن سایر ارگان ها و باعث مشكلات جدی و گاهی اوقات عفونت سیستمیک زندگی فرد را به خطر مي مي اندازد.
تست هاي تكميلي
CBC, Urine Culture, Bacterial Wound Culture, Gram Stain, CSF Analysis, Fungal Tests, Susceptibility Testing
کشت خون براي تشخيص حضور باكتري يا مخمر در خون و راهنمايي جهت درمان استفاده می شود . دو یا چند کشت خون معمولا دستور داده شده و جمع آوری مي شود تحت عنوان نمونه های متوالی. اغلب ، شمارش کامل سلولهای خونی (CBC) به همراه یا قبل از كشت خون دستور داده ميشود تا تعیین شود که آیا تعداد سلول های سفید خون فرد افزايش يافته است يا خير، كه نشان دهنده یک عفونت بالقوه است.

گاهی اوقات آزمایش دیگري نیز انجام ميشود، مانند پنل شيمي برای ارزیابی وضعیت سلامت اندام هاي یک فرد ،ادرار، خلط ، و یا كشت مایع مغزی نخاعی (CSF) برای کمک به شناسایی منبع اوليه عفونت اولیه انجام ميشود. این امر به ویژه وقتی انجام ميشود که یک فرد نشانه هايي در ارتباط با عفونت های دستگاه ادراری .پنومونی یا مننژیت داشته باشد.اطلاعات تكميلي
واژه هاي سپتيسمی و سپسیس گاهی اوقات به جاي هم استفاده می شوند. سپتی سمی اشاره به عفونت درخون دارد در حالی که سپسیس واكنش جدي بدن و گاه تهديد كننده حيات در واكنش به عفونت است.
اندوکاردیت ، التهاب و عفونت دیواره قلب یا دریچه های قلب ، می تواند ناشي ازعفونت جریان خون باشد. افرادی که دارای پروتز دریچه های قلب یا مفاصل مصنوعی هستند در معرض خطر بالاتری از عفونت سیستمیک بعد از عمل جراحی قرار دارند،اگر چه این بیماری ها شایع نیست.

در افرادي كه نقص سيستم ايمني دارند به علت یک بیماری زمینه ای مانند سرطان خون یا ایدز ، و یا به دلیل عوامل سرکوب کننده سیستم ایمنی مانند عواملي كه در شیمی درمانی هستند در معرض خطر بالاتر قراردارند و سیستم ایمنی بدن آنها کمتر قادر به کشتن میکروارگانیسم هايي که گاهی وارد خون می شوند، مي باشد. باکتری ها و مخمرها نیز ممکن است به طور مستقیم از طریق استفاده از مواد مخدر داخل وریدی و یا از طریق کاتتر داخل وریدی و جراحی وارد جریان خون شوند .
فرد مبتلا به سپسيس ممكن است علائم زير را داشته باشد: لرز، تب، تهوع، تنفس سریع ، ضربان قلب سریع، گیجی، کاهش برون ده ادرار. علائم شدیدتر ممکن است باعث التهاب در سراسر بدن و شکل گیری بسیاری از لخته هاي كوچك خون در کوچکترین رگهای خونی شود. یک یا چند ارگان ممکن است كارشان متوقف شود و ممکن است یک افت خطرناک در فشار خون به وجودآيد.
وقتي فردي عفونت عفونت هاي اخير را داشته باشد،ويا تحت جراحی ، تعویض دریچه مصنوعی قلب، درمان نقص ايمني اكتسابي قرار گرفته باشد، او در معرض خطر بالاتری از عفونت سیستمیک است و کشت خون در هنگام بروز علائم مناسب خواهد بود.

کشت خون اغلب در نوزادان و کودکان ، که ممکن است عفونت داشته باشند ولي علائم و نشانه های سپسیس ندارند گرفته ميشود. نتیجه مثبت اين تست می تواند مثبت کاذب ناشی از آلودگی پوست باشد.

اگر دو یا چند مجموعه كشت خون مثبت باشد باهمان نوع باکتری یا قارچی ، به احتمال زياد میکروارگانیسمي كه در محيط كشت یافت می شود باعث عفونت شده است. اگر یک مجموعه كشت مثبت و یک مجموعه كشت منفی باشد، می تواند عفونت یا آلودگی باشد. پزشک باید برای ارزیابی وضعیت بالینی فرد نوع میکروارگانیسم استخراج شده را بداند.
اگر كشت خون هر دو مجموعه منفي باشد، احتمال ابتلا به سپسيس ضعيف است.

منبع:معاون درمان وزارت بهداشت و درمان