CPK - آزمایش کراتین فسفو کیناز

آزمایش کراتین فسفوکیناز یا آزمایش CPK

 

 

آزمایش سی پی کا

 کراتین فسفوکیناز  (CPK)

مترادف : CK   ، CPK ، کراتین کیناز

CPK یک آنزیم داخل سلولی است که غلظت آن در عضله اسکلتی ، میوکارد و مغز بالا است و آسیب به هریک از این بافتها باعث افزایش سطح سرمی CPK می شود . سه ایزوفرم وجود دارد که منشأ بافتی CPK سرم را مشخص میکند : MM (عضله اسکلتی ) ، MB ( میوکارد) و BB (مغز) .

روش اندازه گیری CPK : آنالیز CPK به دو صورت می تواند صورت گیرد که یا بخشی از یک مجموعه تست های شیمیایی می باشد یا اینکه جداگانه اندازه گیری شود .

سرم باید در یک لوله plain red-top جمع آوری می شود .همولیز نباید رخ دهد . تعیین سطح CK باید قبل از انجام اعمال تهاجمی مثل الکترومیوگرافی (EMG) و بیوپسی عضله صورت گیرد .

مقادیر نرمال : مقادیر بدست آمده بستگی به روش انجام تست دارد ، اما بطور کلی محدوده نرمال از U/L 50-200 برای مردان متغیر است و برای زنان 25% پایین تر از این مقدار است . سطح CK در سیاهپوستان (مردان بیش از زنان ) ممکن است بالاتر از حد نرمال باشد که الزاماً با یک پروسه میوپاتیک و یا توده عضلانی در ارتباط نیست . در انفارکتوسهای ریه و کلیه ، پریکاردیت ، تیروتوکسیکوز و میوپاتیهای ناشی از استروئید ممکن است CK نرمال باشد .

موارد افزایش CK : درا کثر بیماران مبتلا به پلی میوزیت و درماتومیوزیت سطوح بالای CK وجود دارد (مگر اینکه تابلوی بالینی بیماری واضح نباشد یعنی مثلاً وقتی مریض با درد سینه و ضعف اندامها مراجعه می کند ). تعیین الگوی ایزوآنزیمی لازم نیست . اگرچه افزایش MM معمولاً در میوزیت دیده می شود سطوح بالای MB ممکن است بخاطر آسیب های التهابی به عضله یا رژنراسیون عضله باشد . اگر کراتین کیناز در آغاز میوزیت بالا برود، اندازه گیری های سریال و پی در پی CK می تواند معیار خوبی برای ارزیابی پاسخ به درمان باشد .

در درصد قابل توجهی از بیماران که درماتومیوزیت و پلی میوزیت فعال دارند (35%) کراتین کیناز بالا نمی رود و در این موارد اندازه گیری دیگر آنزیم های ماهیچه ای نظیر آلدولاز کمک کننده است . سطوح پایین CK (گاهی پایین تر از حد نرمال ) می تواند نمایانگر یک پروگنوز ضعیف باشد بخصوص در بیمارانیکه دچار درماتومیوزیت بدنبال بدخیمی می شوند .

دلایل بالا نبودن کراتین کیناز در برخی بیماران مبتلا به پلی میوزیت و درماتومیوزیت مشخص نیست اما ممکن است بدلیل فقدان توده عضلانی یا وجود مهارکننده های در حال گردش آنزیم باشد .

دیگر دلایل بالا بودن کراتین کیناز شامل موارد زیر است: میوپاتی ناشی از الکل، میگزدم (هیپوتیروئیدی )، سندرم هایپرترمی بدخیم، دیستروفی عضلانی دوشن ، تشنج، سندرم میالژی ائوزینوفیلی ، ماههای آخر حاملگی ، همولیز متوسط تا شدید ، مصرف کوکائین ، رابدومیولیز، حوادث عروق مغزی ، آسیبهای میوکارد، کاردیوورژن، (شوک قلبی) ، تزریقات داخل عضلانی، نیز ورزش های شدید می تواننند باعث افزایش سطح CK شوند و قبل از خونگیری باید از آنها اجتناب نمود .

موارد کاهش CK:آنهایی که توده عضلانی کمی دارند ، درماتومیوزیت و پلی میوزیت شدید ، بیماریهای کبدی ناشی از الکل ، ماههای اول حاملگی ( هفته 20) و آرتریت روماتوئید.

اندازه گیری CK:

CK ممکن است در تشخیص و درمان میوزیت التهابی ،دیستروفی عضلانی، بیماریهای میوکارد و رابدومیولیز کمک کننده باشد.

خلاصه ای از بروشور کیت CPK شرکت پیشتاز طب


در عضلات مخطط، مغز و کلیه یافت می شود و مارکری حساس ولی غیر اختصاصی برای آسیب عضلات مخطط و میوکارد است. علت اصلی افزایش CPK ، صدمه عضله قلب یا اسکلتی است، در نتیجه برای انفارکتوس حاد میوکارد و بیماری یا آسیب عضلات اسکلتی استفاده می شود. CPK توتال به تنهایی برای ارزیابی سندروم های حاد کرونری پیشنهاد نمی شود چرا که فاقد اختصاصیت است. نتایج بهتر هنگامی حاصل می شود که از CK- MB، تروپونین های قلبی و یا میوگلوبین هم کمک گرفته شود. CPK بالا بعد از تروما، جراحی، ورزش و تزریق عضلانی دیده می شود بدون اینکه CK-MB بالا برود.

مشخصات:

    کیت بصورت مایع و آماده مصرف
    طول موج خوانش 340 نانومتر
    قابليت انجام تست بصورت دستي و دستگاهي
    توانايي تعيين سطح CPK در نمونه هاي سرم و پلاسما
    پایداري معرف در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد، تا پايان تاریخ  انقضاء کیت و در محلول كار (مخلوط معرف 1 و2  به نسبت هاي 4 به 1) به مدت 21 روز
    قابليت اندازه گيري CPK تا غلظت 2000 واحد بين الملي در ليتر بصورت خطي و بدون نياز به رقيق سازي
    توانايي انجام تست به صورت تك معرف (با محلول كار) و همچنين با دو معرف
    عدم تداخل آناليت هاي مزاحمي همچون هموگلوبين، بيلي روبين، تري گليسريد و...
    قابليت اندازه گيري تقريبا 400 تست CPK در دستگاه هاي سري هيتاچي
    در دسترس بودن پارامترهاي انواع اتوآنالايزرها و قابليت نصب بر روي آنها
    كاليبراسيون كيت بصورت خطي و با روش Kinetic