LE cell - آزمایش ال ای سل


آزمایش LE cell

 

 

 

 

آزمای le cell

 

 

 

 دستورالعمل روش انجام آزمایش LE Cell

هدف:
انجام صحیح آزمایش LE Cell.

دامنه کاربرد:
این دستورالعمل جهت انجام صحیح آزمایش LE Cell در بخش هماتولوژی آزمایشگاه کاربرد دارد .

صلاحیت و شایستگی کاربر:
جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح این آزمایش توسط پرسنل بخش، مطالعه کامل این دستورالعمل همراه با گذراندن دوره آزمایشی به مدت 7 روز کاری یا حداقل 5 RUN کاری تحت نظر مسوول بخش مربوطه الزامی است.

اقدامات وابسته :
آگاهی اساس آزمایش LE Cell.
آگاهی از محدوده رفرانس آزمایش LE Cell
آگاهی از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه
 آگاهی از اصول ایمنی در آزمایشگاه

نمونه لازم و موارد رد نمونه :
نمونه: خون کامل

لوازم مورد نیاز :
بن ماری
 سانتریفوژ
 میکروسکوپ
آماده سازی ارلن
 دانه ­های شیشه­ای
 لوله ­ی آزمایش
 لام
دستکش های یکبار مصرف

روش انجام آزمایش :
مقدار 10cc خون را در یک ارلن حاوی دانه­ های شیشه­ ای ریخته و با تکان دادن عمل دفیبرینه کردن را انجام می­دهیم. (بهترین روش برای ایجاد ضربه لازم، حرکت چرخشی همراه گلوله­های شیشه­ای اضافه شده سانتریفوژ می­باشد) (دانه­ شیشه­ای به ازای هر میلی لیتر خون)
سپس لخته فیبرین و دانه­های شیشه­ای و خون را از یکدیگر جدا کنید (به منظور این کار می­توان آرام مقداری از خون را درون یک لوله­ی آزمایش ریخت به نحوی که دانه­های شیشه­ای وارد لوله آزمایش نشود)
سپس نمونه را به مدت 1h در بن ماری 37°c قرار دهید.
بعد از گذشت این مدت زمان نمونه را به مدت 10' با دور 1500RPM سانتریفوژ کنید.
  از بانی کوت مقداری برداشته و کسترش تهیه کنید و رنگ آمیزی کنید.
به منظور رنگ آمیزی از رنگ­هایی مانند: رایت،می­توانید استفاده کنید.

نکات ایمنی :
از هرگونه خوردن و آشامیدن و کشیدن سیگار در محیط آزمایشگاه خودداری نمایید .
از هرگونه تماس مستقیم با مواد بالقوه عفونت زا بدون استفاده از پوشش محافظ خودداری کنید .
هرگونه محلول ریخته شده روی سطوح را توسط محلول هیپوکلریت سدیم 5%  ، ضد عفونی کنید .

مستندات مرتبط :
فرم ثبت نتایج آزمایش
 فرم ثبت عدم انطباق و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

محدوده رفرانس :
زمانی مثبت گزارش می­شود که حداقل 4 سلول LE در زمان 20' جستجو و کمتر از آن به صورت تعداد کل اسلاید دیده شود.

 

 

منبع : دموی نرم افزار بست لب

 

 

ازمایش غیر اختصاصی تشخیص لوپوس:

لوپوس اريتماتوس يك بيماري اتوايميون سيستماتيك مي باشد كه بر قمست هاي مختلفي از بدن از جمله قلب، مفاصل، پوست، ريه، عروق خوني كبد، كليه و سيستم عصبي مي تواند تاَثير گذار باشد.

نتيجه اين تاَثير التهاب و صدمه بافتي است. LE.Cell آزمايش غير اختصاصي تشخيص لوپوس محسوب مي گردد. اين تست در 50% تا 75% بيماران با لوپوس اريتماتوز، نتيجه مثبت دارد اما در بيماري هاي مختلف بافت همبند، آرتريت روماتوئيد، سندرم شوگرن، هپاتيت مزمن فعال، سيروز صفراوي اوليه و لوپوس ناشي از دارو يا داروهاي القاكننده ANA نيز سلول LE ديده مي شود. اين تست براي تشخيص لوپوس كافي نبوده و آزمايشاتي نظير ANA و Anti DNA جايگزين بهتري براي آن محسوب مي گردد.