Urin culture

نام آزمايش
كشت ادرار

کشت ادرار


نام انگليسي تست
Urine culture and sensitivity


مخفف انگليسي تست
Culture, urine


نام فارسي تست
كشت ادرارروش انجام
با کشت ادرار ، نمونه کوچکی از ادرار بر روی یک یا چند پلیت آگار قرار داده (لایه نازک مواد مغذي) و در دمای بدن(37درجه سانتيگراد) در انكوباتور قرار مي دهيم. هر میکروارگانیسمي که در نمونه ادرار وجود داشته باشد طي 24 تا 48 ساعت آینده به صورت كلني هاي دايره lahآمادگي بيمار
به طور معمول آمادگي ندارد ، اما ممکن است طبق دستور برای حداقل یک ساعت قبل ازانجام تست ادرار نكنيد و یا نوشیدن یک لیوان آب 15-20 دقیقه قبل از جمع آوری نمونه ادرار توصيه شود
نوع نمونه
گرفتن نمونه از جریان میانی و پاک ادرار، گاهی اوقات نمونه ادرار از طریق کاتتر به دست مي آيدعلت درخواست تست
با مشاهده علائم عفونت ادراري نظير تكرر ادرار و ادرار دردناك
توضیح راجع به تست
تست كشت ادرارجهت تشخیص و شناسایی باکتری ها و مخمر در ادرار است. ادرار توسط کلیه ها توليد مي شود، كليه ها دو لبي هستند كه در دو طرف ستون فقرات واقع شده اند. ادرار توسط كليه توليد مي شود. کلیه مواد زائد را از خون فیلتركرده و تولید ادرار(مايع زرد رنگ) ميكند، تا مواد اضافي بدن را دفع كند. ادرار از طریق لوله اي به نام میزنای از کلیه ها به مثانه به طور موقت انتقال مي يابد و سپس از طریق مجرای ادرار دفع ميشود. ادرار عموما" استریل است، اما گاهی اوقات باکتریها و یا به ندرت ، مخمر می تواند از پوست خارج از مجرای خروجی مثانه به سمت دستگاه ادراری حركت كرده و سبب عفونت های دستگاه ادراری (UTI) شود.تست هاي تكميلي
Urinalysis; Blood culture; Susceptibility testing; Bacterial wound culture; Gram stain; Urine protein
منبع:معاون درمان وزارت بهداشت و درمان