Free T4

آزمایش Free T4

 

 

آزمایش Free t4هورمون تيروكسين(T4) هورمون عمده و مهم تيروئيد در خون مي باشد و بوسيله پروتئين هاي حامل كه اصلي ترين آن ها TBG مي باشد انتقال مي يابد. قسمت عمده T4 در خون متصل به پروتئين ها بوده و  تنها در حدود 0.03 درصد آن به شكل آزاد مي باشد(Free T4)، و در واقع همين شكل آزاد است كه داراي فعاليت بيولوژيك بوده و روي سلولهاي هدف مؤثر است.

مقدار كل تيروكسين در خون (Total T4) بعنوان يك فاكتور مهم در بررسي وضعيت تيروئيد مطرح مي باشد اما به علت تغيير غلظت پروتئين هاي حامل در مواردي مثل بارداري، مصرف قرصهاي ضد بارداري، استروژن درماني و بيماريهاي مرتبط با تيروئيد مقدار‏‏ Total T4 نيز بطور كاذب دچار تغيير مي گردد و اين در حاليست كه تيروئيد داراي عملكرد طبيعي مي باشد.

همچنين در بعضي موارد با وجود عملكرد غير طبيعي تيروئيد (هيپو تيروئيديسم و هيپر تيروئيديسم) تغييرات بوجود آمده در غلظت TBG مي تواند باعث ثبت نتايج نادرست در سنجش مقدار واقعي Total T4 شود.

از اين روی اندازه گيري غلظت Free T4 كه غير وابسته به عوامل فوق مي باشد وضعيت و عملكرد غدة  تيروئيد را بهتر نمايان مي سازد و بعلاوه جايگزين بهتري بجاي FTI مي باشد.

شرایط نمونه گیری جهت آزمایش تیروئیدی :
آزمایش هورمون های تیروئیدی

- نیازی به ناشتا بودن ندارد ولی بدلیل تاثیر کدورت ناشی از خوردن چربی ها بر نتایج آزمایش، حداقل 3 ساعت قبل از آزمایش، غذا میل نفرمائید.

- بعد از اعمال جراحی بدلیل استرس های شدیدی که به بیمار وارد می شود سطح هورمونهای تیروئیدی در بیشتر موارد کاهش می یابد، بنابراین تا 2 هفته بعد از جراحی از انجام این آزمایشات خودداری نمائید.

- مصرف هروئین هم سبب افزایش غلظت هورمونهای تیروئیدی می شود.

- مصرف قرص های ضد بارداری و آمیودارون (داروی قلبی) سبب افزایش این هورمون ها می شود.

- غلظت هورمون های تیروئیدی در تابستان 20% کمتر از زمستان است.

بدلیل اختلال در ترشح هورمون بهتر است نمونه گیری بین ساعات 16-18 انجام نشود.