HbcAb

نام آزمايش
Anti- HBc به روش الايزا

هپاتیت سی,هپاتیت,زردی یرقان,آزمایش هپاتیت,آزمایش خون,سیروز کبدی,واکسن هپاتیت


نام انگليسي تست
Hepatitis B core antibody


مخفف انگليسي تست
Anti- HBc


نام هاي متعارف ديگر
Anti- HBc


آمادگي بيمار
آمادگي خاصي لازم نيستنوع نمونه
نمونه خون از ورید بازو


علت درخواست تست
اين تست برای شناسایی، تشخیص و/ یا پي گيري روند عفونت با ویروس هپاتیت B، یا برای تعیین اینکه آیا واکسن هپاتیت B، سطح دلخواه مصونیت را تولید کرده است؛ يا اگر فرد علائم عفونت هپاتیت B را دارد یا احتمالا در معرض ویروس هپاتیت B قرار گرفته است؛ اگر فرد مبتلا به بیماری مزمن کبدی ناشي از برخی علل دیگر است؛ اگر فرد واکسن هپاتیت B دریافت کرده است؛ اگر فرد در حال درمان HBV است، درخواست مي شود.
برخی از دلایل ثانویه براي انجام تست عبارتند از: غربالگري برای عفونت هپاتیت B در جمعیت های در معرض خطر یا در اهداء کنندگان خون، برای تعیین حامل بودن فرد، برای تشخیص عفونت قبلی (مصونيت بعدي) ، و تعیین افزايش مصونیت ناشي از واکسن.توضیح راجع به تست
چندين تست مختلف وجود دارد که می توانند برای شناسایی عفونت فعلی یا قبلی HBV مورد استفاده قرار گيرند. برخی از این آزمایش ها، آنتی بادی های تولید شده در پاسخ به عفونت HBV را شناسایی مي كنند؛ برخي از آنها آنتی ژن های ویروسی را شناسايي مي كنند، در حالی که بقيه، DNA ویروسی را تشخیص مي دهند. آنها را می توان برای غربالگری عفونت در غياب علائم، براي تعیین حاد یا مزمن بودن عفونت، یا برای پايش عفونت مزمن مورد استفاده قرار داد.
anti-HBc، IgM، آنتی بادی IgM براي آنتی ژن هسته اي هپاتیت B است (آنتی ژن هسته اي هپاتیت B فقط در سلول های کبد آلوده وجود دارد؛ نمی تواند در خون شناسایی شود). اولين آنتی بادی توليد شده پس از عفونت با HBV است؛ برای تشخیص عفونت حاد استفاده مي شود.
anti - HBc تام، هر دو آنتی بادی IgM و IgG براي آنتی ژن هسته اي هپاتیت B هستند كه می توانند برای کمک به تشخیص عفونت های حاد و مزمن HBV مورد استفاده قرار گیرند؛ در پاسخ به آنتی ژن هسته اي تولید شده و معمولا برای بقيه عمر باقي مي مانند.
تست هاي تكميلي
Hepatitis A; Hepatitis C; Acute Viral Hepatitis Panel; Liver panel; Bilirubin; AST; ALT; GGTطریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از طريق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست مي آيداطلاعات تكميلي
برای تشخیص عفونت حاد هپاتیت B: آنتی ژن سطحی هپاتیت B(HBsAg)، آنتی بادی IgM هسته هپاتیت B(anti - HBc IgM)؛ و گاهی آنتی ژن e هپاتیتB (HBeAg)
برای تشخیص هپاتیت HBV مزمن: HBsAg؛ DNA ویروس هپاتیت B (HBV DNA)، و گاهی اوقات HBeAg
برای پايش عفونت مزمن هپاتیت B و درمان آن: HBeAg; anti-HBs IgM; anti-HBe IgG; HBV DNA
برای تشخیص مواجهه قبلی با هپاتیت B، در فرد داراي ضعف ایمنی (زمانی که ویروس می تواند دوباره فعال شود): anti - HBc تام و Anti - HBs