HbeAg

نام آزمايش
HBeAg به روش الايزا

هپاتیت سی,هپاتیت,زردی یرقان,آزمایش هپاتیت,آزمایش خون,سیروز کبدی,واکسن هپاتیت


نام انگليسي تست
Hepatitis B e antigen


مخفف انگليسي تست
HBeAg


نام هاي متعارف ديگر
HBeAg


آمادگي بيمار
آمادگي خاصي لازم نيست


نوع نمونه
نمونه خون از ورید بازو


علت درخواست تست
اين تست برای شناسایی، تشخیص و/ یا پي گيري روند عفونت با ویروس هپاتیت B، یا برای تعیین اینکه آیا واکسن هپاتیت B، سطح دلخواه مصونیت را تولید کرده است؛ يا اگر فرد علائم عفونت هپاتیت B را دارد یا احتمالا در معرض ویروس هپاتیت B قرار گرفته است؛ اگر فرد مبتلا به بیماری مزمن کبدی ناشي از برخی علل دیگر است؛ اگر فرد واکسن هپاتیت B دریافت کرده است؛ اگر فرد در حال درمان HBV است، درخواست مي شود.
برخی از دلایل ثانویه براي انجام تست عبارتند از: غربالگري برای عفونت هپاتیت B در جمعیت های در معرض خطر یا در اهداء کنندگان خون، برای تعیین حامل بودن فرد، برای تشخیص عفونت قبلی (مصونيت بعدي) ، و تعیین افزايش مصونیت ناشي از واکسن.توضیح راجع به تست
چندين تست مختلف وجود دارد که می توانند برای شناسایی عفونت فعلی یا قبلی HBV مورد استفاده قرار گيرند. برخی از این آزمایش ها، آنتی بادی های تولید شده در پاسخ به عفونت HBV را شناسایی مي كنند؛ برخي از آنها آنتی ژن های ویروسی را شناسايي مي كنند، در حالی که بقيه، DNA ویروسی را تشخیص مي دهند. آنها را می توان برای غربالگری عفونت در غياب علائم، براي تعیین حاد یا مزمن بودن عفونت، یا برای پايش عفونت مزمن مورد استفاده قرار داد.
پروتئین آنتی ژن e هپاتیتB (HBeAg) توسط همانندسازي فعالانه ویروس هپاتیت B، توليد و در خون آزاد مي شود. بر خلاف آنتی ژن سطحی، آنتی ژن e فقط زمانی که ویروس HBV به طور فعال همانندسازي مي كند، در خون یافت مي شود. HBeAg اغلب به عنوان نشانگر توانایی بانتشار ویروس به افراد دیگر استفاده می شود. همچنین ممکن است براي پايش درمان مؤثر مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، برخی از انواع HBV وجود دارند که آنتی ژن e را نمی سازند. در مناطقی که این گونه از HBV رايج است، آزمایش برای HBeAg خيلي مفید نمی باشد.تست هاي تكميلي
Hepatitis A; Hepatitis C; Acute Viral Hepatitis Panel; Liver panel; Bilirubin; AST; ALT; GGTطریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از طريق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست مي آيد
اطلاعات تكميلي
برای تشخیص عفونت حاد هپاتیت B: آنتی ژن سطحی هپاتیت B(HBsAg)، آنتی بادی IgM هسته هپاتیت B(anti - HBc IgM)؛ و گاهی آنتی ژن e هپاتیتB (HBeAg)
برای تشخیص هپاتیت HBV مزمن: HBsAg؛ DNA ویروس هپاتیت B (HBV DNA)، و گاهی اوقات HBeAg
برای پايش عفونت مزمن هپاتیت B و درمان آن: HBeAg; anti-HBs IgM; anti-HBe IgG; HBV DNA
برای تشخیص مواجهه قبلی با هپاتیت B، در فرد داراي ضعف ایمنی (زمانی که ویروس می تواند دوباره فعال شود): anti - HBc تام و Anti - HBs