HbsAg

نام آزمايش
HBsAg به روش الايزا


هپاتیت سی,هپاتیت,زردی یرقان,آزمایش هپاتیت,آزمایش خون,سیروز کبدی,واکسن هپاتیت

نام انگليسي تست
Hepatitis B surface antigen


مخفف انگليسي تست
HBsAg


نام هاي متعارف ديگر
HBsAg


آمادگي بيمار
آمادگي خاصي لازم نيست

نوع نمونه
نمونه خون از ورید بازو

علت درخواست تست
اين تست برای شناسایی، تشخیص و/ یا پي گيري روند عفونت با ویروس هپاتیت B، یا برای تعیین اینکه آیا واکسن هپاتیت B، سطح دلخواه مصونیت را تولید کرده است؛ يا اگر فرد علائم عفونت هپاتیت B را دارد یا احتمالا در معرض ویروس هپاتیت B قرار گرفته است؛ اگر فرد مبتلا به بیماری مزمن کبدی ناشي از برخی علل دیگر است؛ اگر فرد واکسن هپاتیت B دریافت کرده است؛ اگر فرد در حال درمان HBV است، درخواست مي شود.
برخی از دلایل ثانویه براي انجام تست عبارتند از: غربالگري برای عفونت هپاتیت B در جمعیت های در معرض خطر یا در اهداء کنندگان خون، برای تعیین حامل بودن فرد، برای تشخیص عفونت قبلی (مصونيت بعدي) ، و تعیین افزايش مصونیت ناشي از واکسن.
گروه های زیر از نظر HBsAg مورد آزمایش قرار مي گيرند: کارکنان مراكز بهداشتي که از طریق بریدگی های تصادفی، فرورفتن سوزن در دست و غیره، منبع احتمالی عفونت هستند؛ مردانی که رابطه جنسی با مردان ديگر دارند؛ افرادی که آنزیم های کبدی (ALT و AST) بالا بدون علت شناخته شده دارند؛ افراد با شرایط پزشکی خاص که نیاز است سیستم ایمنی آنها سرکوب می شود؛ زنان باردار؛ افرادی که در تماس نزدیک با فرد آلوده به HBVهستند؛ افراد آلوده به HIV.
توضیح راجع به تست
چندين تست مختلف وجود دارد که می توانند برای شناسایی عفونت فعلی یا قبلی HBV مورد استفاده قرار گيرند. برخی از این آزمایش ها، آنتی بادی های تولید شده در پاسخ به عفونت HBV را شناسایی مي كنند؛ برخي از آنها آنتی ژن های ویروسی را شناسايي مي كنند، در حالی که بقيه، DNA ویروسی را تشخیص مي دهند. آنها را می توان برای غربالگری عفونت در غياب علائم، براي تعیین حاد یا مزمن بودن عفونت، یا برای پايش عفونت مزمن مورد استفاده قرار داد.
پروتئین آنتی ژن سطحی هپاتیتB (HBsAg) که روي سطح ویروس قرار دارد، در عفونت های حاد و مزمن HBV در خون وجود خواهد داشت. اغلب برای غربالگري و تشخیص عفونت HBV استفاده می شود؛ اولین شاخص هپاتیت B حاد است و اغلب مردم آلوده را قبل از ظهور علائم شناسايي مي كند؛ در طول دوره بهبود، غیرقابل بازيابي در خون است؛ راه اصلی برای شناسایی افراد مبتلا به عفونت مزمن است.تست هاي تكميلي
Hepatitis A; Hepatitis C; Acute Viral Hepatitis Panel; Liver panel; Bilirubin; AST; ALT; GGTطریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از طريق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست مي آيداطلاعات تكميلي
برای تشخیص عفونت حاد هپاتیت B: آنتی ژن سطحی هپاتیت B(HBsAg)، آنتی بادی IgM هسته هپاتیت B(anti - HBc IgM)؛ و گاهی آنتی ژن e هپاتیتB (HBeAg)
برای تشخیص هپاتیت HBV مزمن: HBsAg؛ DNA ویروس هپاتیت B (HBV DNA)، و گاهی اوقات HBeAg
برای پايش عفونت مزمن هپاتیت B و درمان آن: HBeAg; anti-HBs IgM; anti-HBe IgG; HBV DNA
برای تشخیص مواجهه قبلی با هپاتیت B، در فرد داراي ضعف ایمنی (زمانی که ویروس می تواند دوباره فعال شود): anti - HBc تام و Anti - HBs