HAV

نام آزمايش
Anti-HAV به روش الايزا

 

هپاتیت آ از بیماریهای ویروسی عفونی می باشد

نام انگليسي تست
Viral Hepatitis A Antibody


مخفف انگليسي تست
anti-HAV


نام فارسي تست
آنتي بادي هپاتيت A


نام هاي متعارف ديگر
HAV-Ab IgM; HAV-Ab IgG; HAV-Ab totalآمادگي بيمار
آمادگي خاصي لازم نيستنوع نمونه

نمونه خون از ورید بازوعلت درخواست تست
اين تست برای تشخیص عفونت با ویروس هپاتیت A(HAV) یا براي ارزیابی نیاز یا پاسخ به واکسن هپاتیت A؛ اگر فرد علائم عفونت با HAV دارد (تب، خستگی، از دست دادن اشتها، تهوع، استفراغ، درد شکم، ادرار تیره و/ یا مدفوع کم رنگ، درد مفاصل، زردی)، و/ یا در معرض آن قرار گرفته است؛ اگر فرد مبتلا به بیماری مزمن کبدی است؛ یا اگر فرد واکسن HAV دریافت كرده است، درخواست مي شود.
تست آنتی بادی هپاتیت A ممکن است برای غربالگري قرار گرفتن در معرض اين ويروس در افراد بدون علامت؛ و برای تعیین تولید آنتی بادی و توسعه ایمنی فرد در پاسخ به واکسن يا عفونت قبلي هپاتیت A استفاده شود.

توضیح راجع به تست
این تست برای کمک به تشخیص عفونت کبد ناشي از ویروس هپاتیتA (HAV) استفاده می شود. علل مختلفی از هپاتیت و علائم همراه وجود دارد، بنابراین، این تست براي تعیین اين كه علائم به دلیل هپاتیت A هستند، استفاده می شود. دو آزمايش وجود دارد كه براي تشخيص دو نوع مختلف آنتی بادی هاي هپاتیت A استفاده می شوند.
IgM هپاتیت A، اولین آنتی بادی تولید شده توسط بدن در زمان مواجهه با هپاتیت A است. تست IgM هپاتیت A برای غربالگري تشخیص زودهنگام عفونت و برای تشخیص بیماری در بیماران داراي شواهد هپاتیت حاد استفاده مي شود. این آنتی بادی به طور معمول 2 تا 3 هفته پس از اولین آلودگي، توسعه يافته و برای حدود 2 تا 6 ماه باقی مي ماند.
آنتی بادی هاي IgG هپاتیت A، در عرض 1 تا 2 هفته پس از آنتی بادی IgM تولید می شوند و معمولا برای بقيه عمر باقی می مانند و بدن را در مقابل عفونت بیشتر توسط همین ویروس محافظت مي كنند. هیچ آزمايش خاصي برای هآنتی بادی هاي IgG هپاتیت A وجود ندارد؛ تست آنتی بادی تام (که هردو آنتی بادی IgM و IgG را تشخيص مي دهد) هر دو عفونت فعلی و قبلی با هپاتیت A را شناسايي مي كند و پس از دریافت واکسن هپاتیت A نيز مثبت خواهد شد.تست هاي تكميلي
Hepatitis B; Hepatitis C; Acute Viral Hepatitis Panel; Liver Panel; AST; ALT; ALP; Bilirubinطریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از طريق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست مي آيد