TPO

نام آزمايش
آنتي بادي تيروگلوبولين

 

آنتی تیروگلوبولین

نام انگليسي تست
Thyroid peroxidase antibody (TPOAb); Thyroglobulin antibody (TgAb); Thyroid stimulating hormone receptor antibody (TRAb)


مخفف انگليسي تست
TgAb; TPOAb; TRAb


نام فارسي تست
آنتي بادي تيروگلوبولين


نام هاي متعارف ديگر
Thyroid autoantibodies; Antithyroid antibodies; Antimicrosomal antibody; Thyroid microsomal antibody; Thyroperoxidase antibody; TPOAb; Anti-TPO; TBII; Antithyroglobulin antibody; TgAb; TSH receptor antibody; TRAb; Thyroid stimulating immunoglobulin; TSIآمادگي بيمار
آمادگي خاصي لازم نيستنوع نمونه
نمونه خون از ورید بازوعلت درخواست تست
اين تست برای کمک به تشخیص و پايش بیماری های اتوایمیون تیروئید و برای تشخیص آنها از اشكال های دیگر تیروئیدیت؛ برای کمک به راهنما در تصمیمات درمانی؛ هنگامی که فرد گواتر دارد و/ یا هنگامی که دیگر آزمایش هاي تیروئید، مانند T3 ،T4 و TSH اختلال عملکرد تیروئید را نشان مي دهد؛ همراه آزمایش تیروگلوبولین زمانی که پزشک از آن به عنوان ابزار پايش استفاده مي كند؛ در فواصل زمانی توصیه شده توسط پزشک، وقتي بيمار اختلال اتوایمیون تیروئید شناخته شده دارد، درخواست مي شود.
اگر فرد با بیماری های اتوایمیون غیرمرتبط با تیروئید شناخته شده، نظير لوپوس اریتماتوی سیستمیک، آرتریت روماتوئید یا کم خونی مهلک علائمي نشان می دهد که درگیری تیروئید را تداعي مي كند، یک یا چند آزمایش آنتی بادی تیروئید نیز ممکن است درخواست شود.توضیح راجع به تست
این آزمایش ها، حضور اتوآنتي بادي هاي ويژه تيروئيد را تشخيص مي دهند و مقدار آنها را اندازه گیری مي كنند. اتوآنتی بادیها زمانی گسترش می یابند که سیستم ایمنی فرد، به اشتباه اجزای تیروئید را به عنوان خارجی (غيرخودي) شناسايي مي كند و می تواند منجر به التهاب مزمن تیروئید (تیروئیدیت)، آسیب بافتی و اختلال عملکرد تیروئید شود.در چه شرایطی تست افزایش می یابد
افزایش خفیف تا متوسط آنتی بادی های تیروئید، ممکن است در انواع اختلالات اتوايميون تیروئید مانند سرطان تیروئید، دیابت نوع 1، آرتریت روماتوئید، کم خونی مهلک و بیماری هاي عروقی کلاژن اتوايميون یافت شود.افزایش قابل ملاحظه در غلظت، اغلب در بیماری های اتوایمیون تیروئید مانند تیروئیدیت هاشیموتو و بیماری گریوز ديده مي شود.تست هاي تكميلي
T3; T4; TSH; Thyroglobulinطریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از طريق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست مي آيداطلاعات تكميلي
اگر یک زن باردار بیماری اتوایمیون تیروئید شناخته شده (مانند تیروئیدیت هاشیموتو و یا بیماری گریوز) و یا یکی دیگر از اختلالات خود ایمنی را دارد و مشکوک به درگیری تیروئید است، یک یا چند آنتی بادی تیروئید ممکن است در اوایل حاملگی و سپس دوباره در نزدیکی پایان آن درخواست شود. این تست ها برای کمک به پزشک در تعیین این که آیا نوزاد ممکن است در خطر ابتلا به اختلال عملکرد تیروئید باشد به كار مي رود، چون آنتی بادی های تیروئید می توانند از جفت عبور كنند و باعث کم کاری یا پرکاری تیروئید در جنین یا نوزاد شوند.
اگر از آنتی بادی هاي تيروگلوبولين به عنوان ابزار پايش استفاده می شود و بالا مانده اند یا در ابتدا کاهش یافته اند، اما در طول زمان در حال افزایش هستند، پس این احتمال وجود دارد که درمان مؤثر نبوده و بيماري در حال ادامه است یا عود كرده است. اگر میزان در حال کاهش است و/ یا به سطوح پایین یا غیرقابل شناسايي افت كرده، پس به احتمال زياد درمان موثر بوده است.
درصدي از بیماران سالم، ممکن است برای یک یا چند آنتی بادی تیروئید مثبت شوند. رواج این آنتی بادی ها در زنان بالاتر است و با افزايش سن، افزایش می يابد.

 

منبع : معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان