AMA

نام آزمايش
AMA (آنتي ميتوكندريال آنتي بادي)

 

آنتی بادی ضد میتوکندریال

نام انگليسي تست
Antimitochondrial Antibody and Antimitochondrial M2 Antibody


مخفف انگليسي تست
AMA


نام فارسي تست
آنتي ميتوكندريال آنتي بادي و آنتی بادی ضد میتوکندریایی M2


نام هاي متعارف ديگر
Mitochondrial Antibodyآمادگي بيمار
آمادگي خاصي لازم نيستنوع نمونه
نمونه خون از ورید بازو
علت درخواست تست
اين تست برای کمک به تشخیص سیروز صفراوی اولیه (PBC) است.
هنگامی که پزشک مشکوک است كه فرد ممکن است بيماري خودايمني PBC داشته باشد، درخواست مي شود.
توضیح راجع به تست
این آزمایش مقدار آنتی بادی های ضد میتوکندریایی (AMA) موجود در خون را اندازه گیری می كند. افزایش تولید AMA شديدا با سیروز صفراوی اولیه (PBC) همراه است. PBC، اختلال خود ایمنی است که موجب التهاب و زخم شدن مجاری صفراوی داخل کبد به علت تخریب کبدی پيشرونده و انسداد جریان صفرا مي شود. اغلب در زنان بین سنین 35 و 60 یافت می شود.در چه شرایطی تست افزایش می یابد
افزایش سطح AMA در کولانژیت اسکلروزه اولیه و ثانویه، بیماری های کبدی ناشي از بیماری التهاب مزمن روده و انسداد مجرای صفراوي نيز دیده می شود.در چه شرایطی تست کاهش می یابد
مقدار پایین AMA ممکن است در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن فعال، هپاتیت خودايمني، انسداد کبد یا صفرا و با بیماری های عفونی مانند سفلیس یا هپاتیت عفونی حاد موجود باشد. همچنین ممکن است در بیماران مبتلا به سایر اختلالات و بیماری های اتوایميون نظير لوپوس، آرتریت روماتوئید، سندرم شوگرن، اسکلرودرمي و تیروئیدیت باشد موجود.
سطوح AMA ممکن است در کودکان و در افراد با سیستم ایمنی ضعيف، پايين تر باشد. سطح AMA، به شدت علائم PBC و یا پیش آگهی بیمار مرتبط نيست.
تست هاي تكميلي
Antineutrophil cytoplasmic antibody (ANCA), Liver/Kidney microsomal antibody, Alkaline phosphatase (ALP), Alanine aminotransferase (ALT), Liver panel, Smooth muscle antibody (SMA), Antinuclear antibody (ANA), GGT, CRP, PT, Albumin, Bilirubinطریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از طريق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست مي آيداطلاعات تكميلي
AMA و AMA - M2 به تنهايي PBC تشخیصی را تشخيص نمي دهند، اما همراه با سایر آزمایش ها و علائم بالینی، PBC تشخیص داده می شود. هنگامی که سطح قابل توجهی از AMA و AMA - M2 وجود دارد و پزشک به PBC مشکوک است، ممکن است بیوپسی کبد برای بررسي علائم مشخصه سیروز صفراوی اولیه در بافت کبد انجام شود.منبع:معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان