SMA

نام آزمايش
SMA (آنتی بادی عليه ماهيچه هاي صاف)

 

SMA TEST

نام انگليسي تست
Smooth Muscle Antibody


مخفف انگليسي تست
SMA


نام فارسي تست
آنتی بادی عليه ماهيچه هاي صاف


نام هاي متعارف ديگر
Anti-Smooth Muscle Antibody; ASMA; F-Actin Antibody; ACTAآمادگي بيمار
آمادگي خاصي لازم نيستنوع نمونه
نمونه خون از ورید بازوعلت درخواست تست
برای کمک به شناسايي هپاتیت اتوایميون مزمن فعال و افتراق آن از علل دیگر آسیب کبدی درخواست مي شود.
هنگامی که بیمار هپاتیت دارد و پزشک مشكوك است كه ناشي از فرايند خودایمنی باشد، درخواست مي شود.
این آزمايش همراه با ANA معمولا زماني كه بیمار داراي علائمی مانند خستگی و زردی، همراه با یافته های غیرطبیعی بالا در آزمايش های کبدی روتين مانند آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و/ یا بیلی روبین است، درخواست مي شود.
توضیح راجع به تست
این تست میزان آنتی بادی های عضله صاف (SMA) در خون را اندازه گیری مي كند. SMA پروتئین های تولید شده توسط سیستم ایمنی بدن هستند که پروتئین هاي خودي عضله صاف اسكلت سلولي را مورد هدف قرار مي دهند. پروتئین هاي Cytoskeletal چارچوبي را در درون سلول تشكيل مي دهند و حمایت یا تقویت ساختار سلولی را به عهده دارند. تولید SMA شديدا با هپاتیت خودایمنی مزمن فعال مرتبط است، ولی ممکن است در سایر اشکال بیماری کبدی و با سایر اختلالات اتوایميون نظير سیروز صفراوی اولیه نيز دیده شود، اما معمولا در تیترهاي پایین تر. هپاتیت اتوایميون به عنوان التهاب حاد یا مزمن کبدی است که نتیجه علت قابل تشخيص ديگري نظير عفونت ویروسی، مواد مخدر، سم، اختلال ارثی یا سوء مصرف الکل نست. می تواند منجر به سیروز کبدی و در برخی موارد نارسایی کبدی گردد.در چه شرایطی تست افزایش می یابد
هنگامی که مقادير قابل توجهی از SMA و ANA در خون وجود دارند، محتمل ترین علت هپاتیت اتوایميون است.در چه شرایطی تست کاهش می یابد
غلظت SMA ممکن است در کودکان و در افراد با ضعف سیستم ایمنی، پايين تر باشد.تست هاي تكميلي
Antinuclear antibody (ANA); Autoantibodies; Aspartate aminotransferase (AST); Bilirubin; Antimitochondrial antibody (AMA)طریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از طريق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست مي آيداطلاعات تكميلي
هپاتیت اتوایميون را می توان در هر کسی و در هر سنی یافت، اما حدود 80 ٪ از افراد مبتلا زنان هستند. اغلب بیماران مبتلا به این اختلال، داراي SMA به تنهایی یا همراه با ANA هستند. F - اکتین یک پروتئین اسكلت سلولي خاص است كه به موجب آن، آنتی بادیهای علیه آن ممکن است افزایش یابند.
آزمايش آنتی بادی ماهیچه صاف (SMA) اصولا همراه با ANA برای کمک به تشخیص هپاتیت اتوایميون درخواست مي شود. آنتی بادیهای دیگر نظير آنتي بادي هاي تيپ 1 ميكروزومي كبد- كليه (LKM1) و آنتی بادی های ضد میتوکندریایی (AMA) نيز ممکن است برای کمک به شناسايي هپاتیت اتوایميون و تشخیص آن از علل دیگر بیماری ها یا جراحت كبد درخواست شوند.
SMA و ANA معمولا برای کمک به تشخیص و/ یا رد دیگر علل آسیب کبدی درخواست مي شوند. این علل می تواند شامل عفونت های ویروسی نظير هپاتیت ویروسی، مواد مخدر، سوء مصرف الکل، مواد سمی، بيماري های ژنتیکی، بيماري هاي متابولیک و سیروز صفراوی اولیه باشد.
هنگامی که آنتی بادی های F- اکتین در مقادیر قابل توجهی در بیمار با علائم بالینی هپاتیت اتوایميون وجود دارد، پس احتمال دارد که فرد اين بيماري را داشته باشد. در اغلب موارد، در صورتي كه آنتي اکتین مثبت است، SMA نیز مثبت مي باشد. از آنجا که اکتین تنها یکی از چندین پروتئین اسكلت سلولي است، ممکن است فرد داراي آنتی بادی هاي ماهیچه صاف باشد، حتی زمانی که تست آنتي اکتین منفی است.

 

منبع:معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان