Mumps IgG

نام آزمايش
آنتي بادي Mumps IgG

 

اوریون
نام انگليسي تست
Mumps IgG Antibodyنام فارسي تست
آنتي بادي IgG اوريون


آمادگي بيمار
آمادگي خاصي لازم نيست


نوع نمونه
نمونه خون از ورید بازو


علت درخواست تست
اين تست برای تشخیص عفونت اوریون؛ برای تأييد اينكه فرد دارای ایمنی نسبت به اوریون به علت عفونت قبلي یا واکسیناسیون است؛ هنگامی که فرد دارای علائم یا عوارضي است که پزشك مشكوك است ناشي از عفونت اوریون باشد؛ در صورت نياز يا تمايل به تعیین مصونیت به اوریون درخواست مي شود.
آزمايش آنتی بادی IgM و IgG اوریون و/ یا تست آنتی بادی IgG حاد و نقاهت ممکن است هنگامی که پزشک مشکوک است که فرد عفونت اوريون فعلی یا اخیر دارد، درخواست مي شود.
تست آنتی بادی IgG اوریون ممکن است زماني درخواست شود که پزشک می خواهد تعیین كند مصونيت فرد نسبت به ویروس، به خاطر عفونت قبلي یا به دلیل واکسیناسیون است.
توضیح راجع به تست
اين تست، شامل اندازه گیری آنتی بادی IgG در خون است. آنتی بادی IgG اوریون، پروتئین اختصاصي ويروس است كه توسط سیستم ایمنی بدن در پاسخ به عفونت ویروس اوریون، یا در پاسخ به واکسیناسیون تولید مي شود.
آنتی بادی IgG کمی طولانی تر ظاهر مي شود، اما یک بار كه ايجاد شد، در جریان خون برای بقيه عمر باقی مي ماند و از بدن در برابر عفونت مجدد، محافظت مي كند.
هنگامی که هر دو آنتی بادی IgM و IgG وجود دارند، یا افزایش چهار برابري در غلظت های بین تست هاي آنتی بادی IgG حاد و نقاهت وجود دارد، پس احتمالا شخص عفونت فعلي يا اخير اوریون دارد.
هنگامی که آنتی بادی IgG اوریون در فردي که واکسینه شده و/ یا در حال حاضر بیمار نیست وجود دارد، پس آن شخص در برابر عفونت محافظت می شود (ايمن). اگر فرد آنتی بادی IgG اوریون ندارد، ایمن به ویروس درنظر گرفته نمي شود. این حالت ممکن است به اين دليل باشد كه آنها در معرض ویروس قرار نگرفته اند، IgG وقت نداشته تولید شود، یا شخص پاسخ طبیعی آنتی بادی ندارد.تست هاي تكميلي
Mumps Viral Cultureطریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از طريق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست مي آيداطلاعات تكميلي
اوریون، عفونت ویروسی است که از طریق ترشحات تنفسی یا بزاق منتقل می شود. پس از 2 تا 3 هفته دوره كمون (نهفتگي)، فرد آلوده به طور شاخص علائم شبه آنفولانزا از قبیل سردرد، درد عضلانی و تب نشان مي دهد که توسط مشخصه هاي اوریون (تورم غدد بزاقی (پاروتید) زیر یک یا هر دو گوش) دنبال مي شود. برای اغلب مردم، اوریون بیماری خفیف خود محدود شونده است، اما در برخی ممکن است عوارضي مانند کری، التهاب بیضه ها یا تخمدان، پانکراتیت، مننژیت و یا آنسفالیت ايجاد كند.منبع:معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان