Mumps IgM

نام آزمايش
آنتي بادي Mumps IgM

 

اوریون

نام انگليسي تست
Mumps IgM Antibody


نام فارسي تست
آنتي بادي IgM اوريون


آمادگي بيمار
آمادگي خاصي لازم نيستنوع نمونه
نمونه خون از ورید بازوعلت درخواست تست
اين تست برای تشخیص عفونت اوریون؛ برای تأييد اينكه فرد دارای ایمنی نسبت به اوریون به علت عفونت قبلي یا واکسیناسیون است؛ هنگامی که فرد دارای علائم یا عوارضي است که پزشك مشكوك است ناشي از عفونت اوریون باشد؛ در صورت نياز يا تمايل به تعیین مصونیت به اوریون درخواست مي شود.
آزمايش آنتی بادی IgM و IgG اوریون و/ یا تست آنتی بادی IgG حاد و نقاهت ممکن است هنگامی که پزشک مشکوک است که فرد عفونت اوريون فعلی یا اخیر دارد، درخواست شود.
توضیح راجع به تست
اين تست، شامل اندازه گیری آنتی بادی IgM در خون است. آنتی بادی IgM اوریون، پروتئین اختصاصي ويروس است كه توسط سیستم ایمنی بدن در پاسخ به عفونت ویروس اوریون، یا در پاسخ به واکسیناسیون تولید مي شود.
اولين آنتي بادي كه پس از قرار گرفتن در معرض ويروس یا واکسن در خون ظاهر مي شود، آنتی بادی IgM است. سطح آنتی بادی IgM برای مدت چند روز افزایش مي يابد تا به حداکثر غلظت برسد و پس از آن طی چند هفته آینده شروع به توقف مي كند.
وقتی آنتی بادی IgM اوریون در فردي وجود دارد که اخیرا واکسینه نشده، پس این احتمال وجود دارد که فرد در حال حاضر عفونت اوریون دارد. هنگامی که هر دو آنتی بادی IgM و IgG وجود دارند، یا افزایش چهار برابري در غلظت های بین تست هاي آنتی بادی IgG حاد و نقاهت وجود دارد، پس احتمالا شخص عفونت فعلي يا اخير اوریون دارد.تست هاي تكميلي
Mumps Viral Cultureطریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از طريق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست مي آيد
اطلاعات تكميلي
اوریون، عفونت ویروسی است که از طریق ترشحات تنفسی یا بزاق منتقل می شود. پس از 2 تا 3 هفته دوره كمون (نهفتگي)، فرد آلوده به طور شاخص علائم شبه آنفولانزا از قبیل سردرد، درد عضلانی و تب نشان مي دهد که توسط مشخصه هاي اوریون (تورم غدد بزاقی (پاروتید) زیر یک یا هر دو گوش) دنبال مي شود. برای اغلب مردم، اوریون بیماری خفیف خود محدود شونده است، اما در برخی ممکن است عوارضي مانند کری، التهاب بیضه ها یا تخمدان، پانکراتیت، مننژیت و یا آنسفالیت ايجاد كند.


منبع:معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان