VZV IgG

نام آزمايش
آنتي بادي VZV IgG

 

آبله مرغان یا زونا

نام انگليسي تست
Varicella Zoster Virus IgG Antibody


مخفف انگليسي تست
VZV IgG


نام فارسي تست
آنتي بادي IgG آبله مرغان و زونا

آمادگي بيمار
آمادگي خاصي لازم نيستنوع نمونه
نمونه خون از ورید بازوعلت درخواست تست
اگر پزشک مشکوک است که فرد در حال حاضر یا به تازگی، آبله مرغان یا زونا داشته است و تشخیص قطعی لازم دارد؛ برای نشان دادن ایمنی نسبت به VZV یا مستعد بودن برای دوباره فعال کردن عفونت VZV قبل از دریافت داروهای سرکوبگر سیستم ایمنی، درخواست مي شود.
اين تست برای بررسی وضعیت ایمنی و/ یا شناسایی عفونت فعال؛ گاهی اوقات هنگامی که فرد دارای علائم غیرواقعي(آتيپيك) و/ یا شدید است و پزشک می خواهد بین عفونت VZV و علت دیگری تمایز بدهد؛ قبل از پیوند عضو یا هنگامی که یک کودک، زن باردار یا فردی که ضعف سیستم ایمنی دارد، در تماس با فرد مبتلا به آبله مرغان قرار گرفته است، درخواست مي شود.
توضیح راجع به تست
هنگامی که فرد در معرض VZV قرار مي گيرد، سیستم ایمنی بدن با تولید آنتی بادی هاي IgM و IgG در خون به این ویروس پاسخ مي دهد. اگر فرد داراي علائم است اما سطوح پایین یا غیرقابل تشخيص از IgG / یا IgM دارد، ممکن است به این معنا باشد که یا بیماری دیگري به غير از VZV دارد، یا اینکه سیستم ایمنی بدن او به طور طبيعي پاسخ نمی دهد و سطح قابل تشخیصي از آنتی بادی VZV توليد نمي كند. اگر هر دو VZV IgG, IgM در فرد داراي علامت وجود دارند، پس این احتمال وجود دارد که یا اخيرا برای اولین بار در معرض VZV قرار گرفته و آبله مرغان دارد، یا عفونت قبلی VZV دوباره فعال شده است و فرد زونا دارد.
آنتی بادی IgG چند هفته بعد از عفونت اولیه VZV برای ايجاد حفاظت طولانی مدت در بدن، تولید می شود. سطوح IgG در طي عفونت فعال بالا مي رود، سپس با برطرف شدن عفونت VZV برطرف و غیر فعال شدن ویروس ثابت می شود. يكبار که فرد در معرض VZV قرار گرفت، مقادير قابل اندازه گیری آنتی بادی VZV IgG در خون او برای بقیه عمر باقي مي ماند. تست آنتی بادی VZV IgG را می توان همراه با تست آنتی بادی IgM ، برای کمک به تأیید حضور عفونت اخیر یا قبلی VZV، مورد استفاده قرار داد.


در چه شرایطی تست کاهش می یابد
کودک یا فردي با ضعف سیستم ایمنی ممکن است پاسخ آنتی بادی قوی به عفونت VZV را نداشته باشد- سطح IgG اين افراد با اين كه VZV فعال دارند، ممکن است پایین تر از حد انتظار باشد.تست هاي تكميلي
Epstein Barr Virus (EBV); Antibody tests; Cytomegalovirus (CMV)طریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از طريق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست مي آيد


اطلاعات تكميلي
انجام آزمایش آبله مرغان و زونا برای شناسایی و تشخیص عفونت فعلی یا قبلي با ویروس VZV است. در اکثر موارد آزمایش ضروری نیست، زیرا عفونت فعال را می توان از روي علائم بالینی تشخیص داد، اما در برخی از بیماران مبتلا به ضایعات پوستی آتیپیک، آزمايش تشخیصی به تأیید عفونت کمک می کند. در گیرندگان پیوند عضو، زنان باردار، نوزادان و در افراد مبتلا به HIV/AIDS، آزمايش ها ممکن است برای تشخیص عفونت فعلي یا تعیین وضعیت ایمنی مفيد باشد.

منبع:معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان