VZV IgM

نام آزمايش
آنتي بادي VZV IgM

 

آبله مرغان یا زونا

نام انگليسي تست
Varicella Zoster Virus IgM Antibody


مخفف انگليسي تست
VZV IgM


نام فارسي تست
آنتي بادي IgM آبله مرغان و زوناآمادگي بيمار
آمادگي خاصي لازم نيست


نوع نمونه
نمونه خون از ورید بازو


علت درخواست تست
اگر پزشک مشکوک است که فرد در حال حاضر یا به تازگی، آبله مرغان یا زونا داشته است و تشخیص قطعی لازم دارد؛ برای نشان دادن ایمنی نسبت به VZV یا مستعد بودن برای دوباره فعال کردن عفونت VZV قبل از دریافت داروهای سرکوبگر سیستم ایمنی، درخواست مي شود.
اين تست برای بررسی وضعیت ایمنی و/ یا شناسایی عفونت فعال؛ گاهی اوقات هنگامی که فرد دارای علائم غیرواقعي(آتيپيك) و/ یا شدید است و پزشک می خواهد بین عفونت VZV و علت دیگری تمایز بدهد؛ قبل از پیوند عضو یا هنگامی که یک کودک، زن باردار یا فردی که ضعف سیستم ایمنی دارد، در تماس با فرد مبتلا به آبله مرغان قرار گرفته است، درخواست مي شود.
توضیح راجع به تست
هنگامی که فرد در معرض VZV قرار مي گيرد، سیستم ایمنی بدن با تولید آنتی بادی هاي IgM و IgG در خون به این ویروس پاسخ مي دهد. اگر فرد داراي علائم است اما سطوح پایین یا غیرقابل تشخيص از IgG / یا IgM دارد، ممکن است به این معنا باشد که یا بیماری دیگري به غير از VZV دارد، یا اینکه سیستم ایمنی بدن او به طور طبيعي پاسخ نمی دهد و سطح قابل تشخیصي از آنتی بادی VZV توليد نمي كند. اگر هر دو VZV IgG, IgM در فرد داراي علامت وجود دارند، پس این احتمال وجود دارد که یا اخيرا برای اولین بار در معرض VZV قرار گرفته و آبله مرغان دارد، یا عفونت قبلی VZV دوباره فعال شده است و فرد زونا دارد.
آنتی بادی هاي IgM اولین آنتي بادي ها هستند كه توسط بدن در پاسخ به عفونت VZV توليد مي شوند. آنها در بسیاری از افراد در طي یک یا دو هفته پس از مواجهه اولیه وجود دارند. تولید آنتی بادی IgM برای یک دوره زمانی کوتاه مدت بالا می رود و کاهش مي يابد. در نهایت، سطح (تیتر) آنتی بادی VZV IgM معمولا به زير سطح قابل تشخیص مي رسد. IgM اضافی ممکن است زمانی که VZV نهفته، دوباره فعال می شود، توليد گردد.
اگر فقط IgM وجود دارد، پس ممکن است عفونت خيلي جديد باشد. اگر نوزاد دارای آنتی بادی IgM است، پس عفونت VZV مادرزادی دارد.در چه شرایطی تست کاهش می یابد
کودک یا فردي با ضعف سیستم ایمنی ممکن است پاسخ آنتی بادی قوی به عفونت VZV را نداشته باشد- سطح IgM اين افراد با اين كه VZV فعال دارند، ممکن است پایین تر از حد انتظار باشد.تست هاي تكميلي
Epstein Barr Virus (EBV); Antibody tests; Cytomegalovirus (CMV)طریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از طريق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست مي آيد


اطلاعات تكميلي
انجام آزمایش آبله مرغان و زونا برای شناسایی و تشخیص عفونت فعلی یا قبلي با ویروس VZV است. در اکثر موارد آزمایش ضروری نیست، زیرا عفونت فعال را می توان از روي علائم بالینی تشخیص داد، اما در برخی از بیماران مبتلا به ضایعات پوستی آتیپیک، آزمايش تشخیصی به تأیید عفونت کمک می کند. در گیرندگان پیوند عضو، زنان باردار، نوزادان و در افراد مبتلا به HIV/AIDS، آزمايش ها ممکن است برای تشخیص عفونت فعلي یا تعیین وضعیت ایمنی مفيد باشد.منبع:معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان