TOXO IgG

نام آزمايش
آنتي بادي Toxo IgG

 

توکسو,توکسوپلاسما,توکسوپلاسما گوندی,آزماییش توکسوپلاسما,تست توکسوپلاسما,

نام انگليسي تست
Toxoplasma gondii Antibodies, IgG


مخفف انگليسي تست
Toxo IgG


نام فارسي تست
آنتي بادي IgG توكسوپلاسما

آمادگي بيمار
آمادگي خاصي لازم نيست


نوع نمونه
نمونه خون از ورید بازوعلت درخواست تست
اين تست برای تشخیص عفونت توکسوپلاسما گونديی در زن باردار، جنین، یا در فرد دچار نقص ایمنی با علائم شبه آنفولانزا؛ گاهی اوقات برای تعیین اینکه آیا فرد قبلا آلوده شده است یا برای کمک به تعیین اين كه آيا عوارض، ناشي از عفونت فعال توکسوپلاسما است؛ يا هنگامی که زن باردار یا فرد دچار نقص ایمنی، در معرض توكسوپلاسما گونديی قرار گرفته است و/ یا علائم شبه آنفولانزا یا عفونت شدید چشم یا مغز دارد که پزشك مشکوک است ناشي از توکسوپلاسموز باشد، درخواست مي شود.
توضیح راجع به تست
توکسوپلاسما گونديی، انگل میکروسکوپی است که باعث عفونت گربه ها مي شود و در خاک یافت می شود. وقتی کسی در معرض توکسوپلاسما گونديی قرار گرفته است، سیستم ایمنی بدن با تولید آنتی بادی، به انگل پاسخ مي دهد.
آنتی بادی هاي IgG، چند هفته پس از عفونت اولیه برای ايجاد حفاظت طولانی مدت در بدن تولید می شوند. IgG در عفونت فعال افزايش مي يابد، سپس با برطرف شدن عفونت توکسوپلاسما،غیرفعال شدن انگل تثبیت مي شود. هنگامی که شخص يكبار در معرض اين انگل قرار مي گيرد، داراي مقدار قابل اندازه گیری آنتی بادی IgG برای بقیه عمر در خون باقي مي ماند. تست آنتی بادی IgG توکسوپلاسما را مي توان به تنهايي، يا همراه با تست آنتی بادی IgM برای کمک به تأیید وجود عفونت اخیر یا قبلی توکسوپلاسما مورد استفاده قرار داد.


در چه شرایطی تست کاهش می یابد
سطح آنتی بادی IgG در افراد دچار نقص ایمنی با اين كه توکسوپلاسموز فعال دارند، ممکن است پایین تر از حد انتظار باشد.تست هاي تكميلي
TORCH; CSF Analysis; Amniotic Fluid Analysisطریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از طريق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست مي آيد
اطلاعات تكميلي
تست آنتی بادی توکسوپلاسما گونديي به طور روتين براي زنان باردار بدرخواست نمي شود، اما ممکن است هنگامی که پزشک می خواهد تعیین كند كه آیا زن قبلا توکسوپلاسموز داشته و هنگامی که او در معرض مدفوع گربه، گوشت خام یا خوب پخته نشده، یا آب یا غذای آلوده قرار گرفته است، درخواست مي شود. هنگامی که تست آنتی بادی منفی است، اما شك و ترديد هنوز هم بالا است، آزمايش ممکن است یک یا چند بار در طول دوران بارداری تکرار شود. تست آنتی بادی ممکن است براي فرد داراي سیستم ایمنی ضعیف، زمانی که علائم بیماری شبه آنفولانزا دارد و براي هر کسی که دارای علائم یا عوارضي است که توکسوپلاسموز را تداعي مي كند، درخواست مي شود.


منبع:معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان