TOXO IgM

نام آزمايش
آنتي بادي Toxo IgM

توکسو,توکسوپلاسما,توکسوپلاسما گوندی,آزماییش توکسوپلاسما,تست توکسوپلاسما,


نام انگليسي تست
Toxoplasma gondii Antibodies, IgM


مخفف انگليسي تست
Toxo IgM


نام فارسي تست
آنتي بادي IgM توكسوپلاسما


آمادگي بيمار
آمادگي خاصي لازم نيستنوع نمونه
نمونه خون از ورید بازو


علت درخواست تست
اين تست برای تشخیص عفونت توکسوپلاسما گونديی در زن باردار، جنین، یا در فرد دچار نقص ایمنی با علائم شبه آنفولانزا؛ گاهی اوقات برای تعیین اینکه آیا فرد قبلا آلوده شده است یا برای کمک به تعیین اين كه آيا عوارض، ناشي از عفونت فعال توکسوپلاسما است؛ يا هنگامی که زن باردار یا فرد دچار نقص ایمنی، در معرض توكسوپلاسما گونديی قرار گرفته است و/ یا علائم شبه آنفولانزا یا عفونت شدید چشم یا مغز دارد که پزشك مشکوک است ناشي از توکسوپلاسموز باشد، درخواست مي شود.
توضیح راجع به تست
توکسوپلاسما گونديی، انگل میکروسکوپی است که باعث عفونت گربه ها مي شود و در خاک یافت می شود. وقتی کسی در معرض توکسوپلاسما گونديی قرار گرفته است، سیستم ایمنی بدن با تولید آنتی بادی، به انگل پاسخ مي دهد.
آنتی بادی هاي IgM اولین آنتي باديها هستند كه توسط بدن در پاسخ به عفونت توکسوپلاسما توليد مي شوند. آنها در بيشتر افراد، در طي یک یا دو هفته پس از مواجهه اولیه، وجود دارند. تولید آنتی بادی IgM برای یک دوره زمانی کوتاه مدت بالا می رود و سپس کاهش مي يابد. در نهایت، گاهی اوقات ماهها پس از عفونت اولیه، سطح (تیتر) آنتی بادی IgM توکسوپلاسما در اکثر افراد کمتر از سطح قابل تشخیص مي شود. هنگامی که توکسوپلاسما گونديی خفته، فعال مي شود، و/ یا وقتی که فرد دارای عفونت مزمن است، ممکن است IgM اضافی تولید شود. آنتی بادی هاي IgM تنها نوع تولید شده توسط جنین است. هنگامی که اين آنتي بادي ها در نوزاد وجود دارند، عفونت مادرزادی را نشان مي دهند.در چه شرایطی تست کاهش می یابد
سطح آنتی بادی IgM در افراد دچار نقص ایمنی با اين كه توکسوپلاسموز فعال دارند، ممکن است پایین تر از حد انتظار باشد.تست هاي تكميلي
TORCH; CSF Analysis; Amniotic Fluid Analysisطریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از طريق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست مي آيداطلاعات تكميلي
تست آنتی بادی توکسوپلاسما گونديي به طور روتين براي زنان باردار درخواست نمي شود، اما ممکن است هنگامی که پزشک می خواهد تعیین كند كه آیا زن قبلا توکسوپلاسموز داشته و هنگامی که او در معرض مدفوع گربه، گوشت خام یا خوب پخته نشده، یا آب یا غذای آلوده قرار گرفته است، درخواست شود. هنگامی که تست آنتی بادی منفی است، اما شك و ترديد هنوز هم بالا است، آزمايش ممکن است یک یا چند بار در طول دوران بارداری تکرار شود. تست آنتی بادی ممکن است براي فرد داراي سیستم ایمنی ضعیف، زمانی که علائم بیماری شبه آنفولانزا دارد و براي هر کسی که دارای علائم یا عوارضي است که توکسوپلاسموز را تداعي مي كند، درخواست مي شود.
در اغلب موارد ، تست مثبت آنتی بادی IgM باید با استفاده از روش آزمايش دیگري تأیید گردد، به طور شاخص، با ارسال نمونه به آزمایشگاه مرجعي که اختصاصي آزمایش توکسوپلاسموز است.


منبع:معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان